Zařídím, abychom se všichni při výkonu našich činností zase více bavili a radovali, říká těsně před volbami kandidát na prezidenta Michal Kabele

Poslední předvolební rozhovor mediálnímu projektu Házet nás baví poskytl kandidát na prezidenta pan Michal Kabele.

Michale, jak se díváte na současný stav české házené? Hnutí vypadá navenek nejednotně... (Dá se takový stav změnit v krátkodobém horizontu?)

Fatální nejednotnost jsem při svých setkáních s kolegy v různých regionech nezaregistroval. Samozřejmě, rozdílové názory jsou, to ano, ale všichni chceme podpořit a podporovat házenou.

Značná nejednost je ale mezi jednotlivými články hnutí a až propastná nevyváženost mezi zájmy jednotlivých složek ČSH.

Navíc, jsem se právě před chvílí, dozvěděl informaci, že sobotní mimořádná volební Konference může být i odvolána, popř. se z ní stane nic neřešící setkání házenkářů z různých krajů, protože byla zřejmě neplatně svolána, už v prvopočátku. Pakliže se uvedená informace zakládá na pravdě, je tato situaci, již zoufalá a naprosto znevažuje práci těch lidí v klubech, kteří pro házenou denně makají. Mně určité zájmové skupiny vytýkaly neznalost prostředí. Tady mají jasnou odpověď. Od prvopočátku je mou základní prioritou vybudovat fungující marketingovou a servisní organizaci směrem k jednotlivým členům ČSH a směrem k našim partnerům, čehož chci dosáhnout nejen sjednocováním jednotlivých článků hnutí, ale zejména nastavením základních procesů v rámci struktur ČSH tak, aby se obdobné excesy nemohly opakovat. Tuto prioritu jsem prezentoval, již na své první krajské konferenci v Praze, kterou jsem, k překvapení všech zúčastněných, jednoznačně vyhrál. V tomto případě ale zmíněná procedura nemůže proběhnout v krátkodobém horizontu.

Je také nutné zrealizovat detailní prošetření jednotlivých kauz z let 2011 – 2018, těch kauz, které se týkaly současné Exekutivy, stejně jako kauz, které se týkaly minulých exekutiv a předešlých prezidentů ČSH. Protože nejsem s nikým dopředu domluven na spolupráci v rámci Exekutivy, budu mít tu výhodu, že nebudu moci být nařčen z toho, že některé kauzy se snažím ovlivnit ve prospěch toho či onoho jednotlivce, který byl v inkriminované době například členem Exekutivy ČSH nebo prezidentem ČSH. Právě složení Exekutivy, které dopředu já nemohu jakkoliv ovlivnit a podmiňovat, je zárukou toho, že objasňování těchto kauz bude opravdu nezávislé. Tento fakt mohu nabídnout, jako jediný, z obou kandidátů na prezidenta.

Přes výše uvedené je potřeba si uvědomit, že je házená naším nejúspěšnějším kolektivním míčovým sportem současnosti, na základě výsledků obou reprezentací dospělých.

Co by bylo Vaší prioritou na začátku a potom v delším časovém horizontu?

Dvě základní priority jsem již specifikoval v otázce předešlé. Dále tedy jen ve stručnosti vyjmenuji:

  • Zařídím podporu, ze strany ČSH, těm členů hnutí, kteří svou činnost vykonávají dobrovolně a ve svém volném čase.
  • Zajistím vytvoření pozitivního mediálního obrazu našeho sportu
  • Budu podporovat vznik KSH, jako právních subjektů ČSH, ale také umožním, jednotlivým krajům tento vznik přijmout, např. tím, že pro každý kraj  zaměstnáme jednoho profesionála, pro malé kluby vyčleníme jednoho člověka pro Čechy, jednoho pro Moravu, který bude kluby pravidelně navštěvovat a pomáhat jim řešit jejich problémy.
  • Budu podporovat aktivní spolupráci se zahraničními evropskými házenkářskými svazy. Zejména v oblasti metodiky, vzdělávání trenérů i funkcionářů klubů.
  • Budu prosazovat strategii, aby každý klub byl pro hnutí stejně důležitý stejně, jako názory každého člena
  • Budu podporovat fakt, aby ČSH integroval organizačně i jiné atraktivní formy našeho sportu jako například BeachHandball / SnowHandball
  • Zařídím, abychom se všichni při výkonu našich činností zase více „bavili a radovali“

Jaký je Váš vztah k házené?

Já mám rád sport obecně. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století jsem byl v Liberci součástí, dokonce čtyř týmů, které hrály dorostenecké ligy, a to ve čtyřech různých sportech. Hrál jsem basket, volejbal a chytal jsem v hokeji a v házené. Mými tehdejšími házenkářskými vzory byly pan Vícha a Michal Barda. S panem Bardou jsem nedávno po telefonu o házené mluvil a měl jsem pocit, že jsme si názorově blízcí. Jednou z mých priorit je dostat zpět k házené i házenkářské celebrity, jakou je právě pan Barda.

Jaká je Vaše motivace pro kandidaturu na prezidenta ČSH?

Vrcholová házená funguje, ale vztahy mezi svazem a kluby, výkonnostní házená a mládež rozhodně ne. Česká házená musí být značkou. Jsem také jazykově vybaven a budu tedy dostatečně erudovaný a reprezentativní prezident pro podporu svazu v zahraničí. Proto kandiduji na post prezidenta ČSH, abych se začal současný stav měnit.

Děkuji Vám za možnost vyjádřit se k této problematice,

S veškerou úctou,

Michal Kabele