VOJTĚCH SRBA - KANDIDÁT BEZ PORTFEJE

Předčasné volby v ČSH poslední dny plní nejen denní tisk, ale především webové stránky HNB, na kterých jsme dali všem kandidátům, kteří projevili svůj zájem,  stejný prostor pro představení své kandidatury a vizí, kterými by v případě svého zvolení chtěli českou házenou vzkřísit. 

Dalším z kandidátů, kteří se přes krajskou konferenci nominoval na post člena Exekutivy ČSH bez určení primární oblasti odpovědnosti, je sportovní ředitel HK FCC Město Lovosice Vojtěch Srba.

 

Kandidát na člena Exekutivy ČSH (bez určení primární oblasti odpovědnosti), Vojtěch Srba, narozen 22. 1. 1977. 

 

Vojtěch Srba házenkářská kariéra 

Pocházím z Lovosic, kde jsem se jako kluk věnoval hokeji a házené. Volba sportu byla jasná, házená měla a má v Lovosicích tradici, věnují se jí celé rodiny a tenhle sport se vlastně v Lovosicích dědí. S hokejem jsem skončil v 7.třídě, kdy jsem se rozhodl naplno věnovat jen házené , protože náročnost tréninků nedovolovala štěpit moje aktivity mezi dva sporty.  Prošel jsem si všemi věkovými kategoriemi a v 17ti letech poprvé nakoukl do týmu mužů. Vedle toho jsem byl členem mládežnických reprezentačních týmů, mými spoluhráči v té době byli kluci jako Petr Štochl, Milan Berka nebo Daniel Kubeš. Ve 22letech jsem odešel do Frýdku-Místku, kde se bohužel opakovalo vážnější zranění kolene. Nebylo poslední a hodně brzo jsem tak kvůli zdravotním problémům musel s vrcholovou házenou zcela skončit. Přešel jsem plynule na trenérskou lavičku a přes týmy mládeže se dostal až na lavičku „A“ týmu Lovosic. Vedle Lovosic jsem si vyzkoušel práci profesionála v Brně, ale velké plány zůstaly nenaplněny (finanční problémy klubu) a já se vrátil zpátky domů. Jako hlavní trenér jsem pak v Lovosicích působil dalších deset let a po čase cítil, že potřebuji změnu. Trenérské žezlo jsem předal Vladimíru Šumovi a nyní působím jako ředitel klubu.

Profesní kariéra

Po návratu z Brna jsem byl zaměstnancem firmy SKANSKA jako šéf ekonomického střediska. Později jsem se začal věnovat vlastnímu podnikání, tuto činnost pak provozuji dodnes. Poslední čtyři roky jsem v Lovosicích působil jako sportovní ředitel klubu, mimo jiné v oblastech marketingu, jednání s partnery atd. 

 

Pane Srbo, jaký je důvod Vaší kandidatury na člena Exekutivy ČSH bez určení primární oblasti odpovědnosti? 

Chci se aktivně podílet na rozvoji a vývoji házené v České republice. Byl jsem osloven jedním z kandidátů na předsedu svazu Jardou Chvalným a v mnoha bodech se naše představy o dalším vývoji házené v ČR protínají a shodují. 

Podnikatel, sportovní ředitel. V obou těchto profesích se zabýváte marketingem. V házenkářském hnutí  je všeobecně známo, že jste právě marketing a PR veřejně kritizoval. Kde tedy vidíte největší problém?

Máte pravdu, to jsou dvě hlavní obasti, kterým bych se měl, v případě mé úspěšné kandidatury, věnovat. Marketing vnímám jako momentálně klíčovou oblast rozvoje házené v ČR, a to jak na úrovni svazu a jeho jednotlivých složek. tak především samotných klubů. Pozice házené jako elitního sportu v ČR se dlouhodobě zhoršuje. Všechny měřitelné marketingové ukazatele házené jsou rok od roku horší v porovnání s konkurenčními sporty (např. objem financí od sponzorů, divácká návštěvnost, mediální sledovanost, fanouškovská komunita na sociálních sítích, čtenost oficiálních webů). Házená bohužel již dlouho není pro mladé lidi v ČR sportem, který by byl tzv. „in“. To se odráží jak v přírůstku, resp. úbytku členské základny, tak především ve výše uvedených marketingových ukazatelích (markantní je to zejména u sociálních sítí). Tento velmi negativní trend je třeba zastavit a obrátit, jinak je ohrožena existence házené mezi vrcholovými sporty v ČR, tedy těmi, které se dlouhodobě těší alespoň určitému zájmu širší veřejnosti. Aby se tento trend zastavil a obrátil, je nutné ujít dlouho cestu plnou usilovné práce na mnoha polích. Je však bláhové očekávat, že marketingová práce přinese své plody okamžitě. Po několika letech, kdy byly klíčové produkty české házené zanedbávány, je nutno tvrdě pracovat, aby byl nastaven elementární standard marketingových výstupů celého hnutí. 

Jaké jsou podle Vás hlavní problémy, které házenou v tomto směru trápí a na co byste se chtěl v případě svého zvolení zaměřit? 

Vyjmenuji ty největší, které nás v současné době trápí: mužská extraliga, reprezentace, rozvoj mládežnických projektů, komunikace a to jak externí tak interní. Konkrétní strategie a jednotlivé plány budou muset vzniknout až v rámci činnosti Exekutivy a nezbytnou roli bude hrát při jejich vzniku osoba marketingového ředitele ČSH, jež bude muset nutně přijít do struktur sekretariátu, aby bylo možné nastartovat procesy vedoucí k systémové změně ve fungování marketingu celé české házené. 

Svým způsobem se Váš sportovní život točí především kolem mužské extraligy, která je bezesporu vlajkovou lodí většiny sportů. Jaké konkrétní oblasti je potřeba dle Vašeho názoru v házenkářské extralize řešit? 

Extraliga je klíčovým marketingovým aktivem české házené, samozřejmě vedle reprezentace. Její hodnota je však aktuálně velmi sporná, soutěž nemá pravidelnou frekvenci a ani čas vysílání v TV, její sledovanost má sestupnou úroveň a soutěž nedisponuje titulárním partnerem. Závazné podmínky organizace TV utkání, schéma TV přenosu, rozvoj marketingu extraligových klubů nebo rozvoj marketingu soutěže, to jsou hlavní témata, které je potřeba urychleně řešit. 

Zmínil jste i reprezentaci, češi prošli úspěšně první fází kvalifikace, v červnu je čeká dvojutkání s Makedonií, jehož výsledek bude pro českou házenou velmi důležitý.

Je to tak, letošního ME v Polsku jsme se nezúčastnili a musím říct, že bez Čechů to prostě není ono. Je pěkné, když můžete sledovat špičkové házenkáře z celého světa, ale chtěl bych zase zažít tu nervozitu a emoce, které může přinést jen účast vašeho národního týmu. Z marketingového hlediska  musíme maximálně využít jednotlivé reprezentační výběry s důrazem na výběry dospělých. Z  marketingového pohledu jde především o budování unikátní značky Czech Handball Team, se kterou se budou moci identifikovat jak jednotliví sportovní příznivci, tak i potenciální sponzoři.

Velice diskutovaným tématem posledních měsíců je komunikace. Jak je na tom česká házená v tomto hledisku? 

V dnešním mediálním světě je naprosto nezbytné, aby každá sportovní organizace disponovala jasnou komunikační strategií, která bude součástí širší marketingové strategie. Stejně tak je nutné mít v rámci sekretariátu svazu osobu odpovědnou za všechny oficiální výstupy, ať do oficiálních kanálů ČSH, tak do médií, je-li jejich autorem kdokoliv ze zástupců svazu či jednotlivých reprezentačních týmů. Z hlediska komunikace vnímám dvě základní oblasti a to externí a interní komunikaci. V obou oblastech máme velké rezervy a je potřeba na nich pracovat. 

Poslední otázka. Co bude v případě Vašeho zvolení ta nejprioritnější věc, na které začnete pracovat? 

Je potřeba urychleně nastavit standardy marketingu a médií pro všechny oblasti, počínaje redakčními plány, jednotlivými komunikačními výstupy, úprava stávajícího webu a jeho obsahu nebo organizace televizních utkání. 

 

Pane Srbo, děkuji Vám za rozhovor. Přeji Vám, a vlastně celé házenkářské komunitě, aby sobotní předčasné volby  probíhaly v rámci fair play a vyšel z nich tým, který českou házenou postaví na nohy. Hodně štěstí. 

 

Do nové Exekutivy ČSH se budou volit členové v následující struktuře funkcí:

  • prezident ČSH (Radek Bendl, Jaroslav Chvalný, Zdeněk Mičke)
  • 2 členové Exekutivy ČSH (bez určení primární oblasti odpovědnosti - Pavel Bochnia, Miroslav Duda, Luboš Hübner, Marek Mičkal, Vojtěch Srba)
  • člen Exekutivy - předseda komise mládeže (Tomáš Augustýn, Tomáš Černý, Dita Dvořáková, Jaroslav Hudeček)
  • člen Exekutivy - předseda trenérsko-metodické komise (Michal Barda, Ilona Hapková, Dušan Poloz)
  • člen Exekutivy - předseda soutěžní komise (Radek Beneš. Antonín Levíček. Jiří Žďárský)
  • člen Exekutivy - předseda komise rozhodčích (Petr Novák, Vangelis Simu)
  • člen Exekutivy - předseda reprezentační komise (Libor Adámek, Vladimír Haber)
  • člen Exekutivy - předseda legislativní komise (Liběna Šrámková)

 

Za HNB znovu APELUJEME NA VŠECHNY HÁZENKÁŘSKÉ KLUBY, aby se tuto sobotu (6. 2. 2016)  voleb v Olomouci zúčastnily a neříkaly si, "Ono to nějak dopadne, stejně s tím nic nezmůžeme." Právě naopak, volební hlas i toho NEJMENŠÍHO KLUBU může pomoci. Nezapomeňte na to, že každý klub má jeden hlas, ať jde o klub Extraligy anebo krajského přeboru!!! A pozor, aby mohl klub volit, musí mít uhrazený klubový členský příspěvek pro rok 2016.

 

 Autor: HNB