TOMÁŠ AUGUSTÝN - KANDIDÁT NA POZICI PŘEDSEDY KOMISE MLÁDEŽE

V sobotu 6. 2. 2016 se v Olomouci rozhodne o tom, kdo povede ČSH v dalších čtyřech letech (2016 - 2020). Před Krajskými konferencemi se představilo celkem dvacet šest kandidátů, z nichž zástupci krajů poslali do celorepublikové volební konference celkem dvacet tři.  Jedním ze čtyř kandidátů, kteří se ucházejí o post předsedy komise mládeže, je pan Tomáš Augustýn. 

 
Kandidát na člena Exekutivy ČSH (pozice předsedy komise mládeže), 
Mgr. Tomáš Augustýn, narozen 29. června 1981 v Brně.

 

Tomáš Augustýn je členem Českého svazu házené od roku 1989 a v současné době je aktivním členem klubu TJ Sokol Nové Veselí. S házenou začínal v 8 letech v klubu HC Tišnov. V dorosteneckých kategoriích hrál ligové soutěže v Králově Poli. Disponuje 11 letou pedagogickou praxí na základních a středních školách. V současné době působí v roli ředitele ZŠ a MŠ v Novém Veselí.

 

Vzdělání, kurzy a školení vztahující se ke sportu: 

 • 2011 – 2013: trenérská škola FTVS UK v Praze, udělena trenérská licence A
 • 2009 – 2011: Fakulta sportovních studií Masarykovy university v Brně (Učitelství tělesné výchovy, kombinovaná forma) – udělen titul Mgr.
 • 2006 - 2009: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně (Animátor pohybových aktivit a Informatika a druhý obor) – udělen titul Bc.
 • Youth coach seminary EHF (European handball Federation): Gyor 2009, Bregenz 2012 

Trenérská činnost:

 • 2001 - 2006: trenér mládeže : SK HC Tišnov 
 • 2006 - dosud: trenér mládeže  TJ Sokol Nové Veselí 
 • 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016: trenér na kempu házenkářských nadějí
 • 2010 – 2014: člen Komise pro sport a volný čas rady města Žďár nad Sázavou

Dobrovolná činnost:

 • 2015 – nyní:  člen lektorského sboru ČSH
 • 2005 – 2007, 2013 – nyní: člen Komise mládeže ČSH

 

Pane Augustýne, jaký je důvod Vaší kandidatury na pozici předsedy mládeže? 

S lítostí sleduji neutěšenou situaci v současném vedení ČSH a nejsem z těch, kteří se spokojí s pouhou kritikou. Kritizovat umí každý. Byl jsem osloven několika lidmi, abych kandidoval na pozici předsedy komise mládeže. Jelikož jsem cítil podporu a vidím chuť mnoha lidí obětovat se pro házenou, rozhodl jsem se kandidaturu přijmout.

K rozhodnutí kandidovat do Exekutivy ČSH Vás tedy přiměla nespokojenost s celkovým stavem v české házené. Kde vidíte hlavní nedostatky obecně a kde ve směru k mládeži, kam se svou kandidaturou profilujete?

Pokud mám vyjádřit, kde vidím větší rezervy, tak je to nespokojenost s celkovým stavem, kdy běžní členové našeho hnutí nemají informace, co se na svazu děje. Dle mého názoru musí být rozhodování vrcholných orgánů transparentní. Například na pozice reprezentačních trenérů a zaměstnanců sekretariátu musejí být otevřená výběrová řízení s transparentním průběhem a vyhodnocením, všem členům musí být k dispozici rozpočet a jeho čerpání, musí být jasná struktura sekretariátu, kde budou zveřejněny náplně práce jednotlivých zaměstnanců. Taktéž zápisy z exekutivy i komisí musí být podrobnější, musí z nich být patrné, kdo prosazoval jakou myšlenku a zejména jak kdo hlasoval. 

V oblasti mládeže nás trápí pokles členské základny. Bohužel nemám ani já žádné zázračné řešení, ale postupovat musíme cílevědomě v několika směrech. Například navázat na skvělý projekt školních lig větší metodickou podporou učitelů nejen na prvním stupni, ale i na druhém stupni základních škol. Stejně tak větší metodickou podporu potřebují začínající trenéři, zejména ti z řad rodičů. Dále využití potenciálu RHC k intenzivnější spolupráci s malými oddíly, usnadnit nově vznikajícím oddílům jejich začátky a podobně.

V úvodu tohoto rozhovoru jste se nám představil, ale přesto se zeptám na Vaše osobní zkušenosti s trénováním dětí a mládeže, které by předseda komise mládeže měl bezesporu mít.  

Trenérství jsem zdědil po svém tátovi, který mne k házené přivedl, a já už si jako malý žáček četl v trenérských knihách a v dorosteneckém věku jsem mu začínal pomáhat s trénováním žáků. Systematicky jsem se začal trénování věnovat při studiu na Fakultě sportovních studií v Brně. V té době se v Tišnově řešila budoucnost místní házené s existenční otázkou, zda ukončit činnost oddílu. S několika kamarády jsme se chopili trénování i vedení oddílu, já jsem pak dva roky působil jako předseda oddílu a trenér dorostu. Po několika letech jsem se přesunul do Nového Veselí, kde již devátým rokem trénuji žákovské kategorie a pracuji v základní škole jako její ředitel. V roce 2013 jsem úspěšně ukončil trenérské studium licence A a dále se vzdělávám v rámci doktorského studia kinantropologie (věda o pohybu člověka) na FSPS v Brně. V nedávné době jsem rozšířil řady lektorského týmu ČSH.

Práce s mládeží je tenký led, trenéři buďto naučí děti házenou milovat, v některých případech jsou to ale bohužel trenéři, kteří je od házené odradí. Budete se tedy v případě Vašeho zvolení soustředit i na práci s trenéry? 

Práce s trenéry je jednou ze stěžejních oblastí, na které chci ve spolupráci s TMK pracovat. Pro začínající trenéry musí být dobře dostupná podpora ve formě dostatečného množství vzdělávacích akcí, trenéři RHC musí fungovat jako mentoři dalším trenérům v oblasti. Zastávám názor, že má být zpracována jednotná metodika výchovy mládeže, která však nemá být povinná. Má sloužit jako příklad, kterým svaz říká, jak mají být například talentovaní hráči vychováni pro reprezentační družstva. Každopádně trenér je naprosto klíčovou postavou pro každého hráče a jen dobře připravený po odborné a osobnostní stránce dokáže děti nadchnout a dobře připravit.

Představíte nám svou vizi? Co budete chtít v případě Vašeho zvolení do Exekutivy ČSH ve směru k práci s mládeží změnit a jaké možnosti na změnu vidíte?

Nechci dělat revoluce, myslím, že práce s mládeží je slušně nastartována. Spíše se chci soustředit na posílení některých oblastí. Jednou z nich je dostat se na druhé stupně základních škol. Pomocí promyšleného projektu ukázat učitelům druhých stupňů, že je házená skvělým sportem, kterého není třeba se bát ani tam, kde nemají házenkářské hřiště ani branky a že klidně můžou s deváťáky hrát miniházenou.

Domnívám se také, že bylo chybou zrušit komisi talentované mládeže. Komise mládeže by měla mít cíl rozšiřování členské základny a komise talentované mládeže by se měla zaměřit na kvalitu v dorosteneckých kategoriích. 

V RHC spočívá velký potenciál, který je třeba posouvat stále dál. Kromě akcí, které již dnes běží, by RHC mohla spolupracovat, pořádat společné kempy, kde se hráči namíchají na tréninky nebo miniturnaje. Navzájem se od sebe hodně naučí a zahrají si házenou proti kvalitnímu soupeři a bez tlaku na výsledek. Tím v nich podpoříme kreativitu, kterou bohužel často nechtěně jako trenéři ubíjíme.

V těchto předčasných volbách se nevolí celé týmy, jako tomu bylo v roce 2013, ale zástupci klubů budou volit jednotlivé kandidáty na posty předsedů komisí. Nebudu se ptát na to, zda je to správně, nebo není, spíše by mě zajímal Váš pohled na pozdější spolupráci se všemi ostatními členy Exekutivy a prezidentem. Myslíte si, že bude možné postavit takový tým, ve kterém nebude váznout komunikace?                                                                                  

Všichni kandidáti tvrdí, že kandidují proto, aby pomohli házené. Proto by mělo být jednoduché se domluvit na kvalitně fungující spolupráci.

Děkuji za otázky a přeji všem delegátům šťastnou volbu.

 

Pane Augustýne, děkuji za rozhovor, přeji Vám, a vlastně celé házenkářské komunitě, aby volby probíhaly v rámci fair play a z voleb vzešel tým, který českou házenou postaví na nohy. Hodně štěstí. 

 

Do nové Exekutivy ČSH se budou volit členové v následující struktuře funkcí:

 • prezident ČSH (Radek Bendl, Jaroslav Chvalný, Zdeněk Mičke)
 • 2 členové Exekutivy ČSH (bez určení primární oblasti odpovědnosti - Pavel Bochnia, Miroslav Duda, Luboš Hübner, Marek Mičkal, Vojtěch Srba)
 • člen Exekutivy - předseda komise mládeže (Tomáš Augustýn, Tomáš Černý, Dita Dvořáková, Jaroslav Hudeček)
 • člen Exekutivy - předseda trenérsko-metodické komise (Michal Barda, Ilona Hapková, Dušan Poloz)
 • člen Exekutivy - předseda soutěžní komise (Radek Beneš. Antonín Levíček. Jiří Žďárský)
 • člen Exekutivy - předseda komise rozhodčích (Petr Novák, Vangelis Simu)
 • člen Exekutivy - předseda reprezentační komise (Libor Adámek, Vladimír Haber)
 • člen Exekutivy - předseda legislativní komise (Liběna Šrámková)

Za HNB chceme APELOVAT NA VŠECHNY HÁZENKÁŘSKÉ KLUBY, aby se tuto sobotu (6. 2. 2016)  voleb v Olomouci zúčastnily a neříkaly si, "Ono to nějak dopadne, stejně s tím nic nezmůžeme." Právě naopak, volební hlas i toho NEJMENŠÍHO KLUBU může pomoci. Nezapomeňte na to, že každý klub má jeden hlas, ať jde o klub Extraligy anebo krajského přeboru!!! A pozor, aby mohl klub volit, musí mít uhrazený klubový členský příspěvek pro rok 2016.

Autor: HNB