Přeji vám šťastnou ruku při rozhodování o budoucnosti české házené, teď už je to jen a pouze na vás, říká v závěrečné výzvě kandidát na prezidenta Jaroslav Chvalný

 Do sobotních předčasných voleb, kdy by mělo být zvoleno nového vedení ČSH zbývají už pouhé hodiny. Poslední možnost k vyjádření a oslovení voličů prostřednictvím HNB využil i kandidát na prezidenta pan Jaroslav Chvalný.

Před volbami

Rád bych nyní mluvil sám za sebe. Jsem spokojený, že jsem mohl představit svoje vize i náš tým na oficiálních jednáních svolaných Krajskými exekutivami.

Myslím, že účastníky diskusí zaujala nejvíce naše představa profesionalizace regionů, kterou jsem poprvé představil již před sedmi lety na tehdejším jednání Rady v Havlíčkově Brodě. Tenkrát se ale jednalo o projekt, který byl nad možnosti svazu. Mnoho klubů se dotazovalo na naši deklarovanou podporu malých a středních klubů a řada z nich ocenila naši představu o výši prostředků i jejich účel. Intenzivně se také diskutovalo o systému talentované mládeže. Ostatně jak už to bývá, někdo spokojen s nastaveným systémem je, někdo není. Do tohoto projektu je nainvestováno hodně peněz, což samozřejmě budí vášně. I zde jsme ale prezentovali svoji představu.

A víte, s čím jsem ještě spokojený? S týmem. Ukázala se jeho síla. Ani jeden z jeho členů ani na chvíli nezaváhal, ani jeden z nich ani na okamžik nelitoval, že do toho šel! Ani jeden z nich nezapochyboval o tom druhém, ani jeden z nich se neodchýlil od společných vizí! To je velmi dobrý předpoklad pro jejich případnou vzájemnou spolupráci v Exekutivě ČSH. To je ta síla, která mi vlévá do žil krev plnou optimismu. To je takové to lehké mrazení v zádech s pocitem naděje, že by se házená mohla vymanit z područí temnoty.

A nebyla, není a v případě zvolení to ani nebude procházka růžovým sadem. Znovu a opakovaně zdůrazňuji: nepotřebujeme v Českém svazu házené funkce pro svoji existenci. Chceme házené pomoci a věříme tomu!

Protikandidát

Na žádné konferenci jsem se nijak nevymezoval vůči svému protikandidátovi. A nijak jsem se proti němu nevymezoval ani v žádné svém veřejném vystoupení. Stejně tak mí kolegové z týmu. Ani v mediích, což si můžete ověřit na týmových stránkách www.spolecneprohazenou.cz. Zde jsou umístěna veškerá mediální vystoupení týmu.

Já plně respektuji to, že pan protikandidát má svoji vizi, jak házenou dále posouvat, že má představu, jak tyto své vize naplnit. Jsou to jeho představy a já mu je nikterak neberu. Ale nikdy by mě nenapadlo jeho jakoukoliv vizi jakkoliv zesměšňovat, komentovat či hodnotit. Možná jsem staromódní, ale jsem přesvědčený, že v demokratických zemích jde ve volbách o střety ideálů a vizí. Tak to alespoň cítím. A i kdyby mě to mělo stát prohru, tak se poté mohu se vztyčenou hlavou kdykoliv a komukoliv s čistým svědomím podívat do očí. A nepřemýšlet nad tím, kdy už budu moci konečně uhnout pohledem!

Vím, že můj protikandidát musí čelit tlaku výrazně většímu, než pravděpodobně čelím já. Nepochází z této komunity. Přichází v době, kdy mnoho lidí vnímá poslední 4 roky jako experiment s házenou. Myslím si ale, že i přes to všechno ho to neopravňuje k tomu, aby napadal a zesměšňoval svého soupeře.

Chtěl bych pana protikandidáta ubezpečit, že není sám, na koho se jeho odpůrci zaměřují. Čelím vymyšleným pseudokauzám, či vykonstruovaným obviněním. Jsou to ovšem takové „slátaniny“, že mi nestojí za to na ně reagovat. Ostatně nebylo by od věci, kdyby si pan protikandidát nejprve tato „zaručená“ fakta před tím, než je sám osobně začne zmiňovat ve svých článcích, ověřil.

Konference

Víte, co bych si skutečně přál? Aby konference proběhla ve vzájemné úctě řídících jednání, delegátů a všech kandidátů mezi sebou. Aby svolavatel konference měl respekt k většinovým názorům delegátů a snažil se najít cestu, jak těmto názorům vyjít vstříc. Aby se kandidáti věnovali více svým vizím, než vizím těch druhých. Abychom se mohli večer (dříve to asi nebude) rozejít s pocitem, že jsme udělali něco dobrého pro házenou.

Vzhledem k tomu, že nežiji ve vzduchoprázdnu a dokážu si informace zajistit, tak postupně dospívám k přesvědčení, že moje přání bohužel zůstanou nesplněna. Ale v tomto bodě bych se velmi rád mýlil.

A právě proto bych rád vzkázal všem, kteří chtějí bourat, ničit či špinit. Já se konfrontace nebojím! Ani se jí nevyhýbám! Své svědomí mám čisté!

Přeji vám šťastnou ruku při rozhodování o budoucnosti české házené. Teď už je to jen a pouze na vás!

V sobotu se osobně těším na shledanou, 

Jaroslav Chvalný