Představujeme RHC Olomouckého kraje

Dalšími kluby, kde skvěle pracují ve společném Regionálním házenkářském centru Olomouckého kraje jsou Házená Velká Bystřice a DHC Zora Olomouc.

Společné Regionální házenkářské centrum slouží k podpoře a rozvoji mládežnických kategorií chlapců i dívek Olomouckého kraje. Šéftrenérkami, jenž mají nemalé zásluhy na úspěších mládeže nejen Velké Bystřice a Zory Olomouc jsou sestry Míša Kaczmarczyková (Fabíková) a Lucka Fabíková, která nám RHC Olomouckého kraje v rozhovoru níže představila.

 
Můžete ve zkratce představit vaše RHC?

Jsme dvě RHC, která dříve spadala pod jedno RHC Olomouckého kraje, nyní jsme rozděleni na RHC DHK Zora Olomouc – ženská složka a RHC Velká Bystřice – mužská složka, ale udržujeme osvědčený model a pracujeme společně. Jsme zodpovědné za výchovu talentované mládeže a vzdělávání trenérů v Olomouckém kraji.

Kolik dětí vaše centrum navštěvuje a aktivně se zapojuje?

To nelze přesně říct – pořádáme pravidelné minikempy, které mají 25 dětí, otevřené tréninkové jednotky mívají dětí ještě víc, každý kroužek má také minimálně 20 dětí atd.

Kolik trenérů je do projektu RHC ve vašem klubu zapojeno aktivně?

Do projektu RHC jsou zapojeni všichni trenéři, kteří zapojeni být chtějí. A pevně věříme, že jejich počet bude stále stoupat. Čím více trenérů bude spolupracovat podle stejného modelu, tím lépe pro českou házenou. Velmi často také využíváme a aktivně zapojujeme současné i bývalé hráčky a hráče nejvyšších soutěží.

Jaké kluby z regionu k vám náleží a kolik z nich aktivně RHC využívá?

Do Olomouckého kraje patří DHK Zora Olomouc, SK Velká Bystřice, DHK Litovel, Tatran Litovel, Žeravice, HBC Olomouc, Hranice, Centrum Haná, Kostelec na Hané, Šumperk, Uničov, Prostějov, Senice na Hané, Horka nad Moravou a bližší spolupráci jsme nenavázali pouze s jediným vyjmenovaným klubem.

Probíhá spolupráce i s jinými RHC, pokud ano, jaká?

Už dlouhodobě probíhají turnaje výběrových družstev RHC díky dobré spolupráci všech RHC. Poslední půlrok jsme začali pořádat dvoudenní kempy pro tři RHC – DHK Zora Olomouc, Velká Bystřice a Zubří a tuto spolupráci si nemůžeme vynachválit nejen my, ale i hráči. Je to nesmírně inspirující a obohacující. Velmi dobru spolupráci máme také s RHC Brno, se kterými se snažíme řešit budoucnost talentovaných hráček.

Zapojujete se i do projektu Školní ligy, anebo vedete v rámci RHC házenkářské kroužky?

RHC spolupracuje jak na školní lize, tak na Novinářském kalamáři i Poháru ministerstva. V rámci RHC vedeme házenkářské kroužky pro předškolní děti, stejně tak i pro děti, které už jsou ve škole a mají s házenou nějaké zkušenosti. Zároveň se snažíme metodicky působit v oblasti školní tělesné výchovy.

Jaké akce v rámci RHC pořádáte a do jakých se mimo RHC zapojujete?

Určitě jsou to: Kemp nadějí, výběrové turnaje RHC, každé dva roky je to Olympiáda dětí a mládeže, pokud není házená v programu, tak se koná náhradní celorepublikový turnaj, pořádáme dětský den, každoročně organizujeme velkou charitativní akci Házená pomáhá, což je obrovský házenkářský svátek s účastí významných osobností (loni např. Ondřej Zdráhala, Jan Filip, David Juříček…), minikempy  tří RHC, společná letní soustředění pro žákovské kategorie, semináře a přednášky pro trenéry, loni  jsme měli velmi přínosný týden s německým lektorem, pravidelné otevřené tréninkové jednotky, ukázkové hodiny ve školách a školkách atd.. Podílíme se také na trenérsko-metodické činnosti.

Jak často probíhají tréninky RHC?

V podstatě neustále. Každá kategorie má pravidelně své otevřené tréninkové jednotky, které trvají celé dopoledne a jsou zaměřeny nejen na házenou, ale také na všeobecnou pohybovou průpravu. K tomu jsou každý týden otevřené tréninkové jednotky všeobecné pohybové průpravy, kde se dělá vše od gymnastiky, atletiky, úpolových her, core trainingu atd.,Dále jsou to pravidelné minikempy výběrů RHC, potom společné minikempy s RHC Velká Bystřice a s RHC  Zubří, a velkou částí naší práce jsou návštěvy v klubech, které si nás „objednávají“ na tréninky či soustředění, někam jezdíme v pravidelných intervalech, někam nárazově, ale k naší velké radosti je toho stále více a více.

Jak spolupracují jednotlivé kluby vašeho regionu?

Samozřejmě jako všude jsou tam nějaké třecí plochy, ale upřímně musím říct, že v poslední době se tahle spolupráce hodně zlepšila, kluby si nás hodně „objednávají“ na vlastní tréninky a vyžadují po nás metodickou činnost a ukázkové tréninkové jednotky.

Co je dle vás hlavním přínosem pro hráče/hráčky, které se účastní RHC akcí?

Mají více tréninků, individuální přístup, nové tréninkové metody, různorodé tréninkové pomůcky, srovnávání se s hráči z jiných klubů, poznají spoustu zkušených trenérů.

Jaké jsou ohlasy od hráčů/hráček a také rodičů na RHC?

Samozřejmě se nikdy nebude nic líbit všem, ale z očí do očí jsme zatím žádnou negativní reakci neměly :-) a naopak bylo samozřejmě moc příjemné slyšet od hráčů, že se jim třeba kemp líbil a kdy bude další…, nebo od rodičů, že jejich dítě bylo moc spokojené. Pro nás je hlavní zpětnou vazbou to, že 4 roky vypisujeme rezervaci na otevřené minikempy a pokaždé jsou vyplněné.

Jaká je propojenost RHC např. TCM a potažmo s reprezentací?

Je to přímá souvislost – všechny tři složky by měly být spolu úzce spojené a v podstatě na sebe navazovat. My máme v Olomouci také TCM a jsme neustále v kontaktu a řešíme hráčky a tréninky, popř. nějaké metody atd., stejně jako třeba spolupracujeme s jinými kluby a RHC, pokud třeba oni sami nemají jinou soutěž, tak se domlouváme, jestli třeba dovezou hráčky do našeho TCM, aby se mohly dále vyvíjet na té nejvyšší úrovni atd.

Jsou podle vás regionální házenkářská centra přínosem, co od nich očekáváte do dalších let?

Regionální centra fungují 4 roky a podle mě určitě přínosem jsou. Je to ale běh na dlouho trať a chce to velkou trpělivost. Nemyslím si, že je správně, aby se, co chvíli vymýšlely nové projekty a ty staré se po chvíli rušily, a tak pořád dokola. Spíš si myslím, že by se měly vypilovávat určité mouchy, aby vše fungovalo ještě lépe. Mám třeba obrovskou radost, když vidím hráčky a hráče, kteří s námi absolvují pravidelně naše akce, jak se posunuli, jak si zažili některé věci, moc mě třeba potěší, když vidím, že nějaký hráč třeba neuměl pomalu ani běhat a během půlroku intenzivní pravidelné práce s naší instruktorkou pro všeobecnou pohybovou průpravu se neuvěřitelně zlepšil a pak mu jde samozřejmě lépe i samotná házená. Dále mě také potěšilo, že se zlepšila i spolupráce s trenéry, že se nám snad konečně podařilo (někde) je přesvědčit, že máme všichni stejný cíl a že jim chceme pomoci a pak se třeba s některými trenéry vyklubala moc pěkná spolupráce, kdy my pomůžeme jim a oni zase nám a vše je ve prospěch hráčů. :-)

Máte ve vašem RHC individuální hráče/hráčky, ve kterých je už teď vidět potenciál budoucího reprezentanta?

Máme a není jich málo a snažíme se na ně samozřejmě upozorňovat v reprezentačních výběrech. A v duchu se moc těšíme, jak je v budoucnu uvidíme v televizi a budeme si chodit pro podpis. :-)

Vaše osobní přání - sen, který si chcete v rámci házené splnit?

Aby mě ta práce stále stejně bavila, aby bavila hlavně ty, kteří pode mnou trénují a chtějí se něco naučit, abych ty mladé talenty opravdu něco naučila a aby Česká republika hrála zase po dlouhé době na olympiádě a já se mohla v té televizi dívat na to, že tam je spousta talentů, kteří prošli mýma rukama. :-)

Další informace k dění z RHC Olomouckého kraje najdete na webových stránkách ZDE.

Zdroj: HNB

 

ČLÁNKY ROČNÍKU 2018/2019 SPONZORUJÍ