Po volbách tým prezidenta Jaroslava Chvalného doplnil metodik Jan Bělka

Velmi silným mandátem byl na mimořádné celorepublikové Konferenci Českého svazu házené zvolen staronový prezident Jaroslav Chvalný, ten od 111 zástupců klubů z celé republiky získal 95 hlasů a jasně tak ve volbě o post prezidenta ČSH porazil svého protikandidáta Michala Kabeleho.

Na své dvanácti leté působení (2001 – 2013) navazuje pětapadesáti letý vystudovaný ekonomem se svým týmem, který byl jasnou převahou zvolen již v prvním kole volby navrhované Radou ČSH. Osmým členem nově zvolené Exekutivy se stal uznávaný metodik, reprezentační trenér žen, Jan Bělka.

Prezident ČSH Jaroslav Chvalný po opadnutí emocí ze svého zvolení uvedl, “Delegáti na konferenci dali jasný signál, že chtějí změnu. A jsem velmi poctěn, že tou změnou má být moje osoba a tým, který jsem prezentoval v průběhu kampaně. Jsem potěšen silným mandátem, který jsme dostali. Do našeho týmu nyní vítám i Honzu Bělku. Jsem přesvědčený, že rychle najdeme společnou řeč. Nacházíme se nyní v nelehké situaci, ale věřím, že ji vyřešíme, abychom se mohli zabývat rozvojem našeho sportu. Doufám, že to bude brzy.”

Svá místa v Exekutivě, taktéž s velmi silným mandátem, obhájil kompletní tým, který prezident Chvalný před volbami sestavil. Český svaz házené tak po dobu dalších čtyř let povedou: Libor Adámek (75 hlasů, 67%), Jan Bělka (59 hlasů, 53%), Pavel Bochnia (82 hlasů, 73%), Daniel Čurda (105 hlasů, 94%), Ilona Hapková (87 hlasů, 78%), Aleš Kolář (65 hlasů, 58%), Petr Novák (79 hlasů, 71%), Vojtěch Srba (76 hlasů, 68 %).

Jednota týmu je cítit i z komentářů, které prostřednictvím mediální platformy Házet nás baví noví členové Exekutivy vzkazují celému házenkářskému hnutí.  

Libor Adámek (Oblast podpory a rozvoje regionů): „Děkuji všem delegátům za podporu. Za profesionálně vedenou kampaň děkuji Marku Mičkalovi, za prostor k prezentacím děkuji HNB. Děkuji všem, kteří fandili a budou i nadále fandit našemu týmu. Všechny nás čeká dlouhá cesta a lehké to nebude.“

Daniel Čurda (Oblast reprezentace): „Poděkování všem zúčastněným delegátům, kteří dali jasně najevo, že jim osud házené není lhostejný a silným mandátem rozhodli, co si přeje většina házenkářského hnutí. Pro mě osobně je to veliká výzva a závazek vůči házené a je mi ctí se s ním poprat.“

Vojtěch Srba (Oblast marketing a komunikace): „Velké poděkování za silný mandát! Zároveň však cítím závazek vůči hnutí a házené.“

Ilona Hapková (Oblast metodika): „Děkuji všem účastníkům konference za způsob, jakým projevili zájem o dění v ČSH a ukázali, kde je síla našeho házenkářského hnutí - a to ve společné komunikaci. Osobně si nesmírně vážím tak velké podpory, což cítím zároveň jako velký závazek a udělám pro jeho naplnění maximum.“

Pavel Bochnia (Oblast mládeže): „Velká účast delegátů konference svědčí o tom, že jim házená není lhostejná. Delegáti nám dali silný mandát! Chci jim za to poděkovat a jsem přesvědčen o tom, že zvolený tým včele s Jardou Chvalným dodrží, co si předeslal. Jedině společná komunikace a spolupráce nás posune dál i z této nelehké situace. Ještě jednou děkuji všem za zvolení a podporu.“

Petr Novák (Oblast soutěží a rozhodčích): „Děkuji všem delegátům za podporu nejenom mé osoby, ale celého týmu, který vede Jarda Chvalný. Jednoznačná podpora je nejen motivující, ale i zavazující do dalšího období. Rád bych všem poděkoval za korektní přístup i řadu námětů, které z jednání konference vyplynuly."

Aleš Kolář (Oblast marketing a komunikace): „Rád bych poděkoval delegátům za důvěru, kterou nám vyslovili i za úroveň jednání celé konference. Myslím, že se jedná o logickou reakci na způsob jednání, jakým způsobem s kluby komunikovala minulá exekutiva. Věřím, že nyní konečně všichni potáhneme za jeden provaz v pozitivní a tvůrčí atmosféře. To, že to zpočátku nebude jednoduché, jsme si všichni vědomi. Ještě jednou díky za podporu".

Poznámka autora: Je rozhodnuto, nové vedení Českého svazu házené máme, teď už se nemůžeme vymlouvat, ale musíme všichni podat  pomocnou ruku k tomu, aby házená v České republice vzkvétala. Hodně štěstí, nám všem! 

Autor: Hana Kaczkowská/HNB

Foto: web Společně pro házenou