Osud házené mi není lhostejný, říká kandidát na post člena Exekutivy Libor Adámek

 

Základem všech dobře fungujících sportovních svazů je vzrůstající členská základna, koncepční práce s mládeží a s tím úzce spojená spolupráce jednotlivých klubů. V české házené bohužel v této chvíli na 100% nefunguje ani jedna z těchto priorit. Pokud v budoucnu chceme navázat na historické úspěchy české házené, nezbývá než začít pilně pracovat na rozvoji jednotlivých regionů. „Sféra podpory a rozvoje regionů se prolíná a má přesah do všech oblastí, tj. soutěží, ekonomiky, financí, marketingu, PR, rozhodčích, legislativy, trenérů, metodiky, talentované mládeže a v neposlední řadě i do reprezentace. Tady všude nabízím a chci zúročit a předávat své zkušenosti, ať už ze sportovního či business prostředí,“ říká odhodlaně kandidát na post člena Exekutivy se zodpovědností za oblast rozvoje regionů a financí pan Libor Adámek.

Proč jste se rozhodl ke kandidatuře do předčasných voleb?

Působím v házené řadu let, je to neodmyslitelná součást mého života a pochopitelně mi osud házené není lhostejný. Náš svaz se ocitl ve svízelné situaci. V polovině svého mandátu rezignoval svazový šéf (podle mého názoru spíše utekl před problémy, které vyrobil se zdůvodněním, že v atmosféře nedůvěry nemůže nadále pokračovat ve funkci...). Svaz je v současnosti řízen externím krizovým manažerem, člověkem, který neměl a nemá s házenou nic společného. Je logické, že v házenkářském prostředí dnes díky tomu panuje nervozita, nedostatečná komunikace, obavy, ale i naštvanost. Ani já nejsem při zažívání těchto pocitů výjimkou.

Před časem mě oslovil Jarda Chvalný. Oznámil mi, že se rozhodl vzhledem k současné situaci po čase znovu kandidovat na pozici Prezidenta ČSH, ale především mi vysvětlil své záměry postavené na společném projektu širokého týmu v házenkářském hnutí respektovaných osobností. Navíc mi nabídl účast v tomto týmu. Obvykle nemám ve zvyku reagovat na jakékoli nabídky okamžitě, ale tady jsem ihned souhlasil. Vážím si této možnosti být součástí týmu s lidmi, jako jsou Vojtěch Srba, Daniel Čurda, Ilona Hapková, samozřejmě Jarda Chvalný, Petr Novák, Pavel Bochnia a Aleš Kolář. Jsou to lidé, které většina z nás z hnutí dobře zná, věřím jim. Jsou to lidé, kteří toho pro házenou už hodně dobrého udělali a kteří našemu sportu dozajista mohou jen pomoci. Ostatně více informací o našem týmu a jeho záměrech si každý může přečíst na webové stránce www.spolecneprohazenou.cz

Dle návrhu Exekutivy kandidujete na post předsedy Soutěžní komise a dle návrhu rady ČSH byste měl zastávat post s odpovědností za oblast ekonomiky a financí. Proč si myslíte, že právě vy jste vhodný kandidát na tuto pozici?

Toto všechno je trochu nešťastná situace, já jen vyplnil předepsané kolonky.... Momentálně existují dvě verze, podle kterých mohly být podávány kandidatury, jedna ve verzi Exekutiva ČSH a druhá ve verzi Rada ČSH. Dle mně dostupných informací byly obě verze vypracované Exekutivou ČSH, resp. Exekutiva ČSH variantu Rady ČSH upravila oproti oboustranně odsouhlaseným dohodám a závěrům ze společného jednání Exekutivy ČSH a Rady ČSH. Jde o to, že ve verzi Rady ČSH měly být podávány kandidatury bez jakýchkoliv oblastí či zodpovědností za komise, jednoduše řečeno, Konference si má zvolit osm členů Exekutivy ČSH z kandidátů, kteří dostali nominace v krajích a budou uvedeni na celostátní kandidátce. Dovolím si upozornit, že obě výše uvedené verze vypracované Exekutivou ČSH a z nich vycházející Volební řád Konference ČSH konané dne 21.4.2018, jsou v rozporu s články 12.2. a 12.11.4. platných Stanov ČSH. Myslím, že podrobněji se k tomuto rozporu již vyjádřila Rada ČSH.

Dle mého názoru by nemělo docházet k „nějakým“ pokusům obcházet platné Stanovy ČSH se snahou, aby se volilo do komisí či oblastí a svazovat budoucí Exekutivě ČSH takto ruce. To už jsme tady dvakrát měli a jak to dopadlo víme všichni moc dobře.

Já byl Jardou Chvalným, v souladu s původní nezměněnou verzí Rady ČSH, osloven, abych řešil problematiku Podpory a rozvoje regionů. Ve své podstatě narovinu říkám, že kandiduji, abych se zaměřil na profesionalizaci regionů. Sféra podpory a rozvoje regionů se prolíná a má přesah do všech oblastí, tj. soutěží, ekonomiky, financí, marketingu, PR, rozhodčích, legislativy, trenérů, metodiky, talentované mládeže a v neposlední řadě i do reprezentace. Tady všude nabízím a chci zúročit a předávat své zkušenosti, ať už ze sportovního či business prostředí.

Můžete nám více objasnit vaši vizi, kterou v případě zvolení promítnete do praxe?

Tato otázka úzce souvisí s tou předchozí a já na ni v této odpovědi navážu. Jistě se mnou budete souhlasit, že pro rozvoj házené a silný Český svaz házené potřebujeme silné kluby, a to ve všech aspektech. Pokud budeme mít silné kluby (bez ohledu na jejich velikost, či jakou soutěž hrají), budeme mít silné kraje a když budeme mít silné kraje, budeme mít samozřejmě i silný svaz. A to je vize a směr, kterým se chce náš tým ubírat. Proto již dnes jsme v týmu za jedno v tom, že bude potřeba najít a svazem zaměstnat profesionální manažery do všech regionů. Ti budou řízeni Exekutivou ČSH a generálním sekretářem. Budou jakousi servisní organizací pro potřeby všech v jejich regionech. Od hráčů, klubů až po příslušné Exekutivy KSH, ve všech v úvahu přicházejících oblastech – dotací, legislativy, trenérů, mládeže, talentované mládeže, rozhodčích, metodiky, marketingu apod. Budou, mimo jiné, také konkrétními komunikačními spojkami mezi Exekutivou ČSH a členy našeho hnutí.

Máte zkušenosti s vedením reprezentačních družstev, kde jste nejprve působil v roli manažera reprezentací a následně pak také v roli člena Exekutivy s odpovědností za reprezentace. Vaše jméno se na kandidátní listině neobjevuje poprvé. V minulých volbách jste byl zvolen, ale přesto jste nakonec odstoupil. Proč tomu tak bylo? Je možné, že se tato situace bude opakovat?

Dovolím si vás poopravit. Já jsem v minulých volbách zvolen nebyl. Pravda je taková, že jsem odstoupil před samotnou volbou poté, co byl Prezidentem ČSH zvolen Radek Bendl. Nechtěl jsem být členem Exekutivy pod jeho vedením a důvod byl jednoduchý. Byl jsem jedním z iniciátorů Radkova odvolání z pozice generálního sekretáře svazu v roce 2015. Naše spolupráce by tudíž byla komplikovaná a já jsem respektoval Radkovo zvolení do čela svazu, v danou chvíli ovšem bylo logické, aby funkci, na kterou jsem původně kandidoval, zastával někdo jiný.

Vrátím se ještě k důvodům odvolání Radka Bendla z pozice generálního sekretáře. Jeden z nejpodstatnějších motivů bylo, že Radek Bendl se již z jeho tehdejší pozice choval, jako by mu ČSH patřil. Členům Exekutivy ČSH odmítal prezentovat jakékoliv podrobnější ekonomické ukazatele, návrhy rozpočtů ke schválení nám předkládal cca v šesti řádcích a dvou sloupcích. Toto je jen střípek toho, co se tehdy odehrávalo a nechci se již k tomu dnes vracet. Prostě tato situace nebyla únosná. Bylo nad jakoukoliv pochybnost, že pokud s členy Exekutivy ČSH nespolupracoval z pozice generálního sekretáře, tedy podřízeného, jak asi bude jednat z pozice Prezidenta ČSH. Čas nakonec ukázal, že jsem se nepletl.

Abych ale vše nespojoval s panem Bendlem, musím připomenout, že všichni členové Exekutivy ČSH nesou svůj podíl na dnešní situaci. Minimálně tím, že svým zavíráním očí či nečinností dopustili, že jsme cca po dvou letech opět v situaci, kdy máme další mimořádné volby.

Pokud se mne ptáte, jak budu postupovat v případě, že nebude zvolen leader našeho týmu, tak vám se vší zodpovědností odpovím, že opět před volbou členů Exekutivy ČSH odstoupím. Kandiduji do voleb jako součást týmu, jemuž někdo velí. V tomto týmu cítím odhodlání udělat vše pro restart Českého svazu házené. Jak už zmiňuji výše, všichni jeho členové jsou s házenou historicky a bez jakékoliv přestávky nějakým způsobem spojeni dodnes. Navíc protikandidáta Jardy Chvalného, pana Kabeleho, vůbec neznám a troufám si říct, že ho nezná valná většina našeho hnutí. Nejsem si tedy jist jeho motivy či ambicemi, které ho vedou kandidovat na pozici Prezidenta ČSH.

O vás je známo, že jste velice přímý člověk a netajíte se svými názory. Kandidátní listina na posty členů Exekutivy se rozrostla o další jména. S kým si vůbec nedokážete představit vaši spolupráci?

Je pravdou, že svými názory se netajím, takže vám dám na tuto otázku jednoznačnou odpověď. Až na pár výjimek, v podstatě všichni zbývající lidé, kteří byli nebo jsou členy současné Exekutivy ČSH, patří do skupiny osob, se kterými bych v tuto chvíli spolupracoval nerad. Důvodem tohoto mého postoje je mé přesvědčení, že tito lidé nesou zodpovědnost za současný nedobrý stav, ve kterém se ČSH nachází. Upřímně, spíše mě překvapuje, že někteří se rozhodli, vzhledem k okolnostem, znovu kandidovat. Samozřejmě ale nikomu neupírám takovou možnost.

V posledních letech se házená spojuje s tématem nekomunikace uvnitř hnutí. Podíváme-li se ale na současnou situaci, řekla bych, že právě špatné vedení Českého svazu házené naopak hnutí stmelilo, čímž nemyslím pouze nově vzniklou Asociaci ligových klubů házené, ale drtivou část házenkářského hnutí …

V prvé řadě bych chtěl říci, že ačkoli jsem patřil delší dobu mezi oponenty dnes již bývalého prezidenta ČSH Radka Bendla, výsledky minulých voleb jsem absolutně respektoval a svazovému vedení jsem upřímně přál jen to nejlepší a úspěch v řízení našeho sportu. Pochopitelně v zájmu celého házenkářského hnutí. Souhlasil jsem s Radkovým názorem, že prostředí české házené je nebývale lidsky a názorově rozděleno, a že to našemu sportu neprospívá. Konec konců jeho proklamace a slib, že udělá vše pro sjednocení házenkářského hnutí, vedly, podle mého názoru, k jeho zvolení do čela svazu. Je obrovským paradoxem, že tato jeho proklamace se mu téměř podařila naplnit. I když v jiném smyslu než si on a členové současné Exekutivy ČSH představovali - podařilo se jim sjednotit drtivou většinu házenkářského hnutí v názoru, že házená potřebuje neodkladně nové vedení. Nerad musím připomenout, že jsme snad historicky prvním a jediným sportovním svazem, který je řízen v současnosti krizovým manažerem. Takřka všichni členové současné Exekutivy ČSH jsou spoluzodpovědní za neuvěřitelně tristní komunikaci směrem ke klubům, představitelům KSH, ale také k Radě ČSH. Výsledkem tohoto přístupu je stav, kdy se ex-post dozvídáme o mnohdy zásadních a pro házenou závažných rozhodnutích, která jsou mírně řečeno nepochopitelná. Dozvídáme se například, že ČSH převede svá veškerá marketingová práva na, v prostředí sportovního marketingu, absolutně neznámou společnost, a to za velmi podivných podmínek (za cenu 500 tis. Kč, od ledna 2018 do prosince 2025, tj. 62.500 Kč ročně. Takto si cení našeho zlatého vejce, což marketingová práva každého sportovního svazu bezesporu jsou, členové současné Exekutivy ČSH? Při vší skromnosti si dovolím k tomuto doplnit, že 500 tis. Kč je jen část marketingového příjmu DHC Sokol Poruba ročně).

Často se objevují výhrady k problematické transparentnosti nakládání s finančními prostředky svazu (dokonce i v zápisech z jednání Exekutivy ČSH se můžeme dočíst pochybnosti o věrohodnosti některých faktur, které měly být svazem proplaceny). Je toho samozřejmě více, a také proto zaujímám kritický postoj nejen k osobě bývalého prezidenta ČSH, ale také k většině členů současné Exekutivy ČSH, notabene v situaci, kdy téměř všichni tito lidé opět kandidují do svazového vedení.

Je něco, co byste chtěl ještě před volbami vzkázat celému házenkářskému hnutí?

Nechci, aby mé kritické postoje byly vnímány kýmkoli, komu jsou určeny, jako snaha o lacinou konfrontaci, jako podnět k pokračování žabomyších válek. Naopak, musíme si umět chyby přiznat a poučit se z nich, děláme je všichni. To hlavní, co nás nyní čeká, je snaha o zlepšení atmosféry v házenkářském hnutí. A lehké to nebude. O dalším směřování našeho sportu rozhodneme my všichni zanedlouho. Věřím, že rozhodneme správně.

 

Autor: Hana Kaczkowská/HNB

Foto: Společně pro házenou