Nový šéf české házené? Náš sport musí být značkou, říká Kabele

Možnost vyjádřit se ke své kandidatuře a  průběhu "předvolebních bojů" na webu Házet nás baví využil i druhý kandidát na prezidenta ČSH pan Michal Kabele. 

Dnes již musím také reagovat na některá mediální vystoupení kolegů konkurentů. Forma mé kandidatury na post prezidenta Českého svazu házené má své nevýhody, ale i obrovské výhody, samozřejmě. Mou nevýhodou je skutečnost, že kandiduji bez týmu přímých spolupracovníků. Nevýhodou v tom smyslu, že musím každé jednotlivé jednání absolvovat osobně, nemohu tam za sebe poslat kolegy. Obrovskou výhodu tato skutečnost přináší ve chvílích, kdy při jednotlivých jednáních se potkávám, debatuji a vyměňuji si názory s kolegy házenkáři, kteří denně „házenou dělají“ ve svých klubech, ve  svých regionech. Tito lidé, mi přesně řeknou, co házená potřebuje, co potřebují oni, proto, aby byla házená ještě lepší, než je. Cestování je náročné Ostrava, Haná, jižní Čechy, Plzeňsko, Vysočina. Neskutečné zážitky, neskutečné množství lidí, kteří házenou dělají pro radost, bez nároku na odměnu. Tímto cestováním plním základní bod své vize, prezentované nejen na vašem webu, ale i na jednotlivých krajských konferencích. Tedy skutečnost, že budu spolupracovat s každým klubem, s každým členem hnutí, který o tuto spolupráci projeví zájem.

V této chvíli se zastavím u prvních bodů, bodů z „projevů“ týmu kolegů konkurentů, se kterými nemohu, ale ani nechci souhlasit,.

Při mých cestách po regionech vyplynulo na povrch, že problémy ve svazu nejsou krátkodobé, rozhodně ne od r. 2014. Plzeňáci, staří zkušení pardálové, kteří se se mnou vůbec nepárali, mi řekli, že svaz nevnímají dobře od r. 2003, někteří, již od r. 2001. Za touto dobou je pod svazovým vedením podepsáno pouze jedno jméno, pan Chvalný. Lidi v klubech nezajímají ani „kriminalizované kauzy“, nevyznají se v nich, ale ani nemohou, viz. Zápis z Exekutivy, ze dne 7.3.2018

„Opětovná výzva Policie ČR 

Exekutiva projednala další výzvy Policie ČR ve vztahu k objasnění hospodaření ČSH v období let 2011 – 2014 a žádá členy ČSH o poskytnutí součinnosti, pokud mají jakékoliv informace, které by orgánům činným v trestním řízení mohly pomoci. Případné informace na sekretariátu ČSH (p. Kohlbeck). Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se“

Opětovná výzva, tzn., že už Výzvy byly, z let 2011 – 2014. Řešil to někdo? Kdo to řešil? Jak to řešil? S jakým výsledkem?

„Normální“ členové hnutí se v těchto problémech ztrácejí. Mají zcela jiné priority. Kde sehnat děti. Jak ty děti naučit házenou. Jak a kde sehnat peníze…

…a „My nahoře“ na Svazu, se fotíme v bílých košilích a říkáme, jak jsme dobří, jak to s házenou myslíme dobře, jak to teď nakopneme.

Mou další výhodou je, že nejsem dlouhodobý házenkářský funkcionář, a tak ode mne kluby nikdy neslyšely plané fráze a sliby, které následně nebyly a ani nemohly být naplněny.

Na druhou stranu se musím přiznat, že některá mediální vystoupení kolegů konkurentů mně udělala radost. Některá mně dokonce i pobavila.

Například vystoupení kolegy Adámka na vašem webu. Pan Adámek zcela převzal hlavní priority z mé prezentace. Tento fakt mne potěšil hned několikrát. Týmem konkurentů jsem širokému hnutí představován, jako člověk, který nemá s házenou zkušenosti, který vlastně ani hnutí nezná a neví, co dnešní česká házená potřebuje. Přesto kolega Adámek souhlasil a přijal za své, zcela stejné priority, které jsem na jednotlivých konferencích, včetně setkáni na ALKH představoval.

Nevím, proč tyto priority neprosazoval již dříve, za celou tu dobu, co se házené věnuje, popř. v minulých volbách, kdy neúspěšně kandidoval. Mohu se jen domnívat, že pan kolega čekal, až přijde někdo, koho označuje, jako člověka, kterého nezná nejen on, ale i většina z hnutí a napoví mu.

Ať už je náhlá „programová shoda dílem náhody či nikoliv, podstatné je, že házená musí tyto priority řešit, ať bude svaz řízen kýmkoliv:

  • ČSH bude fungující, marketingová a zejména servisní organizace, která bude poskytovat servis krajům, klubům všech velikostí, nejen v oblasti ekonomiky, financí, ale zejména v oblastech organizačních, popř. metodiky tréninkového procesu. Poskytne krajům svazem placené „Organizační pracovníky“
  • ČSH poskytne servis & financování pro rozvoj členské základny, pro zajištění funkčnosti projektů, např. zajistí funkčnost projektu 4+1 svozy autobusy do klubů tak, aby se i z obdobných projektů rozšiřovala členská základna

Z článku pana Adámka rovněž vyplynulo, že si přeje, aby Organizační pracovníky řídila Exekutiva a Generální sekretář:

……proto již dnes jsme v týmu za jedno v tom, že bude potřeba najít a svazem zaměstnat profesionální manažery do všech regionů. Ti budou řízeni Exekutivou ČSH a generálním sekretářem. Budou jakousi servisní organizací pro potřeby všech v jejich regionech. Od hráčů, klubů až po příslušné Exekutivy KSH, ve všech v úvahu přicházejících oblastech – dotací, legislativy, trenérů, mládeže, talentované mládeže, rozhodčích, metodiky, marketingu apod. Budou, mimo jiné, také konkrétními komunikačními spojkami mezi Exekutivou ČSH a členy našeho hnutí….

Tato představa je velmi naivní a to zejména proto, že vize, kdy všichni úkolují (9 členná Exekutiva + Generální sekretář) organizačního pracovníka  a organizační pracovník je řízen nikoliv jedním zodpovědným nadřízeným, ale deseti lidmi, kterým rovněž zodpovídá za svoje výsledky, zkrátka vypovídá o tom, že lidé, kteří podobný model navrhují nemají o vedení lidí a řízení organizace příliš velké povědomí.

Možná je výše uvedený návrh poplatný představě, kdy prezident svazu je pouze součástí týmu a neřídí nic napřímo a vše řeší tým. Takovému principu se říkávalo kolektivní řízení a jeho neblahé důsledky poznali všichni ti, kteří zažili dobu před listopadem 1989.  Zřejmě špatně pochopený můj záměr, který, bohužel, ukazuje, cestu, kudy dnešní tým pana Chvalného směřuje. Procesy ve Svazu musí řídit prezident svazu, sekretář svazu musí vykonávat a Exekutiva, v podobě „dozorčí rady“, musí korigovat a kontrolovat nastavené procesy tak, aby se už nemohlo stávat, že dojde k pochybením…

Jasně dané procesy, program, pravomoci, zodpovědnost. Navíc role prezidenta musí být i reprezentativní. Reprezentativní lokálně, ale i v zahraničí. Do zahraničí nemůže v žádném případě svaz posílat náhradu za prezidenta.

Nemá cenu se pozastavovat nad faktem, že pan kolega mluví o širokém týmu pěti lidí. Je nás okolo 170 klubů.

!!TO JE TÝM!!

Byl jsem poptán ředitelem sportovní redakce ČT k účasti na debatě určené pro širokou sportovní veřejnost v pořadu „Na téma Michala Dusíka“. Z debaty jsem se omluvil. Jednak jsem mezi házenkáři v Jižních Čechách, a jednak, považuji za slušné, nejprve seznámit členy hnutí, kluby, krajská vedení se svou vizí vedení ČSH, a pak teprve širokou sportovní veřejnost. Pan Ponikelský mi přislíbil, že v případě, že se pořad uskuteční bez mé přítomnosti, uveřejní ČT mou omluvu z této debaty, a to v plném znění:

Dobrý den pane Ponikelský i Vám,

děkuji za Vaši nabídku účasti v pořadu Na téma Michala Dusíka, kterou jste mi zaslal po sms. Nabídky si vážím, udělala mi radost. Vaši nabídku musím odmítnout. Jsem kandidát na post prezidenta Českého svazu házené, který jde do těchto voleb bez spolupráce s předem vybraným týmem lidí, kteří by měli spolutvořit výkonné orgány svazu. Mou základní vizí je naopak podpořit princip volby jednotlivých členů do výkonných orgánů ČSH, volebními delegáty příslušných klubů v průběhu připravované mimořádné Volební konference ČSH. Jsem velmi mile potěšen, jaké množství členů se již přihlásilo na kandidátku do Exekutivy svazu. Mou základní vizí je i fakt, že budu spolupracovat s každým členem hnutí, který o spolupráci projeví zájem, budu spolupracovat s každým klubem ČSH, bez ohledu na jeho velikost. Z tohoto důvodu musím veškerá jednání v příslušných krajských regionech absolvovat osobně. Jsem tomu tak rád. Ve Vámi navrhovaném časovém úseku, který jste specifikoval, jako natáčecí čas, budu v Jižních Čechách. Zároveň ale musím konstatovat, že nejprve se svými vizemi a plány, jak povedu ČSH, seznámím, co nejširší členskou základnu ČSH, a až poté, naší širokou sportovní veřejnost.

Jistě pochopíte, že nejprve mé vize musí být představeny každému jednotlivému členovi ČSH, který pro svaz velmi tvrdě a dlouhodobě pracuje, většinou i bez nároku na odměnu. Naši členové odvádějí skvělou práci, vždyť házená je dnes nejúspěšnější míčovou kolektivní hrou současnosti. Pevně věřím, že v případě mého volebního úspěchu nabere spolupráce ČSH & ČT ještě větších obrátek a házená bude mít ještě více televizních přímých přenosů, než je tomu doposavad“.

Pakliže i Vy máte pocit, že mne dobře neznáte, dovolím si Vám nabídnou článek, který o mne a mých představách, jak budu postupovat ve vedení svazu, vyšel v dnešním čísle časopisu Týden. ČLÁNEK KE STAŽENÍ ZDE.


 

S úctou, 

Michal Kabele