Nemohu se smířit se stavem, ve kterém se momentálně ČSH nachází. Jsem přesvědčen, že je v našich silách dovést zodpovědně ČSH na místo, kam patří, říká kandidát do exekutivy Aleš Kolář.

Házená se v porovnání s ostatními sporty marketingově propadá. A děje se to i přes to, že české reprezentační výběry mužů a žen dosáhly na svých posledních vrcholných akcích jedny z nejlepších výsledků v historii. Ale marketing není nedílnou součástí pouze „výstavní skříně“ české házené, svoji podstatu má rozhodně na všech házenkářských úrovních, od malých klubů až po ty velké, extraligové a interligové. Jasno v tom má další z kandidátů na pozici v exekutivě házené Aleš Kolář.

Jaké jsou vaše hlavní důvody k tomu, že kandidujete v rámci předčasných voleb?

Ty důvody jsou v podstatě dva a musím přiznat, že to nebylo lehké rozhodování. Já jsem již v exekutivě ČSH byl, a jak se říká, dvakrát se do stejné řeky nevstupuje. Prvním důvodem je fakt, že se nemohu smířit se stavem, ve kterým se momentálně ČSH nachází. Ať už ve vztahu k ostatním srovnatelným sportům, zejména v oblasti hospodaření, či v oblasti úrovně komunikace (spíše nekomunikace) a obecně pak v úrovni kultury jednání a mezilidských vztahů.

To ale ještě nebyl ten hlavní důvod, protože tato nespokojenost se dá řešit řekněme interpelacemi na zodpovědné osoby. Nejsilnějším důvodem mého rozhodnutí připojit ruku k dílu jsou osobnosti v týmu, který se podařilo Jaroslavu Chvalnému poskládat. S jejich názory, přehledem a zkušenostmi jsem se beze zbytku ztotožnil a jsem přesvědčen, že je v našich silách dovést zodpovědně ČSH na místo, kam patří. Bez této vzájemné lidské synergie si nedovedu představit spolupráci na úrovni, která je ve vedení typu instituce, jako je ČSH, potřeba.

Dle návrhu Exekutivy kandidujete na post předsedy legislativně-právní komise a dle návrhu rady ČSH byste měl zastávat post s odpovědností za oblast marketingu a komunikace. Proč by si voliči měli z nabízených kandidátů vybrat právě vás?

To je taková ta americká otázka. Předně věřím, že konference zvolí verzi dle návrhu Rady ČSH, která oproti návrhu exekutivy umožňuje slučovat a naopak rozdělovat jednotlivé oblasti odpovědnosti, a tímto způsobem tak dává možnost k efektivnímu a modernímu vedení svazu jako celku. V této verzi jsem na kandidátní listině jako osoba odpovědná za marketing.

Víte, ohlédnu-li se zpět do doby, kdy jsem na stejné pozici v ČSH působil, tak je mi trochu smutno, kam jsme v oblasti marketingového zhodnocování práv a medializace došli. A ještě se dokážou najít tací, kteří tvrdí, že vše je v pořádku. Za našeho působení na svazu jsme nepřetržitě od roku 2007 měli generálního partnera Extraligy mužů, ať už to byl 3 roky pivovar ZUBR nebo 3 roky společnost TipGames. Po vzniku sportovního kanálu ČT 4, později ČT Sport, jsme standardně všem házenkářským fandům zajistili 40 – 50 televizních házenkářských přenosů za sezónu, pořádali jsme každoročně mezinárodní turnaj o pohár ČT, ze získaných marketingových prostředků jsme dokázali financovat reprezentační „B“ tým mužů a žen, a takhle bych mohl pokračovat dál a dál.

Současná exekutiva považuje za jednu z vrcholných akcí dvoudenní „Handball Day“, jejíž marketingový a mediální přínos je z hlediska vynaložených finančních prostředků poměrně diskutabilní. Srovnám–li to např. se 14 denním ME 2010 mužů v Rakousku, kdy se pravidelně vysílala i utkání, ve kterých české mužstvo nestartovalo, kdy jsme v místě konání měli i vlastní studio, a celé to přišlo na pár set tisíc korun, tak jsem z toho mírně řečeno v rozpacích.

Delegátům volební konference tak můžu vedle nabídky svých zkušeností v oblasti marketingu slíbit, že získané prostředky se budou vynakládat efektivně, s rozumem a ku prospěchu celého hnutí.

Může být marketing nějak prospěšný také pro kluby na nižších úrovních? V čem můžete tzv. malým klubům pomoci?

Teď jste se trefila do jedné z mých vizí. Rozhodně může a dokonce velice. Za posledních 10 let se marketingové strategie obchodních společností ve sportu, potažmo v celém spektru společnosti, docela změnily. Řeknu-li to zjednodušeně, od pouhé vizibility směřuje tato činnost i k nějakému hospodářskému efektu a posilování postavení na trhu. V současné době je velmi důležité, jak každý klub ve své lokalitě působí směrem ke svému bezprostřednímu okolí a veřejnosti. A to se týká každého klubu, na jakékoliv úrovni. V některých případech kluby z malých obcí či Městských částí ani nevědí, co všechno můžou svému okolí, ať už z podnikatelské sféry nebo veřejnosti, nabídnout. A s tím bychom chtěli klubům na všech úrovních pomoci.

Představte si, že máte klub, který působí v oblasti řekněme s 5.000 obyvateli, s jednou základní devítiletou školou, a ještě tam má ke všemu fotbalový, florbalový a volejbalový klub. Na první pohled neřešitelná situace. A právě v tomto bychom chtěli pomoci, protože to řešení samozřejmě má, chce to jen snahu a práci. Právě zde bych chtěl realizovat dlouhodobější jednoduchý projekt zaměřený na metodickou a edukativní pomoc klubům na všech úrovních. Musíme mít na paměti fakt, že až 40% současných extraligových hráčů a mládežnických reprezentantů pochází právě ze středních a menších klubů. Jsem přesvědčen, že pokud nebudeme investovat své znalosti a finanční prostředky do své výroby, nemůžeme logicky produkovat konkurenceschopné hráče a hráčky. Moje základní vize tedy je, že naše hnutí nutně nepotřebuje mít bohatý svaz, ale bohatší a respektované kluby okolím ve svém působišti.

Již jednou jste v exekutivě ČSH působil. Byl jste také jednatelem společnosti CS Handball s.r.o., servisní společnosti Českého svazu házené, ke které se pojí aktuální kauza prodeje marketingových práv. Jaký je váš pohled na současnou situaci, ke které došlo? Jak byla marketingová práva ošetřena za doby vašeho působení ve vedení ČSH?

Těžko se mi odpovídá, protože nemám přístup k relevantním informacím, abych si je mohl prostudovat. Mohu se pouze vyjádřit ke svému působení ve funkci jednatele společnosti CS Handball, jako osobě odpovědné za nakládání se všemi marketingovými, vysílacími a reklamními právy ČSH. Tehdy byl nastaven jednoduchý mechanismus, kdy funkce jednatele byla smluvně omezena, a já mohl uzavírat obchody po stránce příjmové bez vědomí exekutivy, pouze do výše 200.000,- Kč.

Po stránce výdajové musel být každý obchod schválen exekutivou. Ve všech případech vždy musel být exekutivě předložen rozpočet s důvodovou zprávou detailně specifikující přínos navrhovaného obchodního případu pro ČSH. Je naprosto nemyslitelné a pro mě nepochopitelné, jak mohlo dojít k tak nevýhodnému převodu veškerých práv. Zvlášť uvážím-li, že přibližně od roku 2008 do roku 2014-15 zhodnocoval CS Handball pro ČSH tyto práva přibližně v hodnotě 9 – 13 milionů ročně (finální výše záležela na tom, zda se podařilo postoupit na ME, MS apod.), a nyní jsou převedena na v marketingovém prostředí spíše neznámou společnost, navíc za cenu, o níž by se dalo minimálně pochybovat.

V souvislosti s vaší osobou se zmiňuje i spojitost se společností E-motion. Ta byla jedním z aktérů policií vyšetřované kauzy z roku 2011, která se týká spolupráce společnosti panem Vlastimilem Přečkem a ČSH. Jste připraven čelit otázkám a spojení s touto kauzou?

Samozřejmě. Společnost E-MOTION byla v období 2009-2012 významným partnerem sportovních svazů, ne jen ČSH. Působila v řadě jiných sportovních odvětví a významných událostech v České republice a měla vynikající jméno. Jednak svou schopností realizace marketingových činností, ale i svou dovedností profesionálních organizací významných sportovních akcí, jako bylo např. ME dorostenek v házené v roce 2011, či MS juniorek v házené v roce 2012 v ČR. My jsme byli velice rádi, že jsme s touto firmou a panem Přečkem mohli spolupracovat, protože vždy byly splněny veškeré závazky ze smluv v termínu, někdy i nad rámec, pokud to vyžadoval význam a charakter akce. Což se v té době nedalo říct o všech agenturách, zabývajících se stejnou činností. Díky nadstandardním vztahům se společností E-MOTION profitovali na této spolupráci dlouhodobě i některé házenkářské kluby, tuším, že spolupráce se týkala finanční a organizační spolupráce při přípravných mezinárodních turnajích HC Zubří a DHC Slavia Praha.

Ohledně vyšetřování nějaké kauzy z roku 2011 vám nemohu nic říct, protože o této věci toho mnoho nevím. Ale vzhledem k tomu, že tuto společnost od konce roku 2014 aktivně ovládám, vím jen ze závěrů a zápisů kontrol finančního úřadu, že společnost E-MOTION v té době podnikala v souladu s právními předpisy, veškeré daně včetně DPH odvedla ve stanoveném termínu a ve správné výši, a dostatečně věrohodným způsobem prokázala použití veškerého zisku ve prospěch své ekonomické činnosti.

Takže v současné chvíli není tato společnost, podobně jako CS Handball, se kterým byla tehdy ve smluvním vztahu, z ničeho obviněná, natož obžalovaná, pouze poskytuje součinnost finančním úřadům, případně Policii ČR. Na závěr bych rád vysvětlil, že poskytování součinnosti spočívá v předkládání smluv a výpisů z bankovních účtů, a tím se prokázalo finanční naplnění smluv, místo a čas plnění služby. Jedná se o naprosto běžnou věc na úrovni vedení svazu v komunikaci s kontrolními orgány, kterou jsme se zabývali několikrát do roka i v mém předchozím působení v ČSH. Dokonce jsme při nějakém soudním řízení i vysvětlovali způsob a použití dotací z veřejných prostředků na jednu kvalifikační akci reprezentačního družstva.

Mimořádná volební konference proběhne v Praze již příští víkend. Zástupcům jednotlivých klubů tak zbývá něco málo přes týden na konečné rozhodnutí, kterým směrem se bude česká házená nadále ubírat. Je něco, co byste chtěl ještě před volbami vzkázat celému házenkářskému hnutí?

Snad jen to, aby zástupci klubů přijeli v co nejhojnějším počtu a volili s rozumem v hrsti a s házenkářským míčem v srdci.

 

Autor: Hana Kaczkowská/HNB

Foto: web Společně pro házenou