Máme potenciál zajistit růst členské základny, říká kandidát na post prezidenta ČSH Dan Novotný

Máme potenciál zajistit růst členské základny, když zohledníme třeba tyto 3 jednoduchá pravidla či spíše nápady. 

 

Pravidlo/ Nápad č. 1. Nedovolme, aby nám při přechodu mezi základním a středoškolským stupněm odcházeli hráči a hráčky kvůli pocitu, že díky házené přicházejí o radosti, které jejich nesportujícím vrstevníkům odepřeny nejsou. Vím, že neovlivníme například situaci, kdy se hráč odstěhuje kvůli nástupu na střední školu. U všech ostatních případů se ale jako řešení se nabízí „obětovat“ část tréninkového procesu na realizaci jiných volnočasových aktivit ideálně ve spojení s jiným „týmem nebo skupinou“ v dané lokalitě“ Ať si mladí házenkáři namísto jejich tréninkové jednotky zatančí s tanečním kroužkem jejich vrstevnic, anebo ať vyjedou do přírody s místními skauty. Oni se pak zase na oplátku přijdou podívat na jejich utkání v házené…. Co si myslíte Vy? Jaký je roční úbytek hráčů a hráček z výše popsaných příčin, anebo naopak o kolik více hráčů a hráček ročně můžeme udržet v ČSH? Můj odhad je cca. 200 hráčů a hráček ročně. Za 10let to je ale už 2.000 hráčů a hráček což v rámci naší základny znamená úbytek o 16% 

 

Pravidlo / Nápad č.2. Nedovolme, aby ukončení aktivní hráčské kariéry znamenalo i definitivní konec aktivního působení v rámci naší komunity. Máme mnoho tisíc házenkářů a házenkářek, kteří ukončili aktivní kariéru a opustili nadobro naši komunitu. Důvodem mohlo být například to, že jsme jim nenabídli na úrovni regulérní, tedy svazem řízené soutěže vhodný „náhradní“ produkt v podobě méně kontaktní varianty házené třeba v sezónním režimu (série turnajů v házené o 11 hráčích) a nebo v podobě regulérní soutěže v podobě „walking / chodícího handballu „ Vím, že to zní téměř idealisticky, ale trvám na tom, že dokud jsme se minimálně nezeptali v dostatečném množství těchto odcházejících hráčů, na to, zda by o něco podobného měli zájem v případě, že by ČSH tyto aktivity v rámci řízení soutěží zastřešilo , tak jsme promarnili jedno z možných řešení jak zabránit organickému úbytku členů. Abych pouze ne-teoretizoval, tak mohu říci, že s pořádáním turnaje v házené o 11 hráčích v kombinaci s grilováním, muzikou a vhodným „pitným režimem“ mám reálnou zkušenost. Tento formát se dle reakce účastníků v rámci akce „Kolovratský Retrofest“ velmi osvědčil. Ve své strategii rozvoje házené v roce 2016 jsem popsal i konkrétní projekt, jak tyto „ztracené syny a dcery“ získat zpět do našich řad. Detaily si budete moci přečíst na mnou připravované webové stránce, kde celá Strategie rozvoje házené 2016-2020, tak jak jsem ji v roce 2016 připravil bude k nahlédnutí.

 

Pravidlo/Nápad č.3. Využívejme synergie všude, kde to půjde.  Každý rok absolvuje v rámci turnajové túry pod záštitou AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) 30.000 dětí z prvního stupně turnaje ve vybíjené, které vyústí do celostátního finále. Přestože někteří metodici mají názor (@děkuji Petře Vozobulové za tuto informaci), že tyto děti nepředstavují kvůli odlišnému principu hry (ve vybíjené se do subjektu trefuji, v házené naopak trefuji volné prostory mimo „subjekt“) potenciál pro nábor, tak já naopak vnímám tuto aktivitu jako dar z nebes, u něhož by byl hřích nepokusit se jí využít v maximální míře pro akvizici nových hráčů a hráček. Pokud se nám každý rok podaří získat pro házenou 5% z celkového počtu účastníků tedy 1.500 dětí, tak za 10let naroste naše členská základna o 15.000 členů. To je nárůst o 125% oproti dnešní realitě. Jak na to? Například tak, že se staneme partnerem této soutěže a budeme s příslušnými garanty z AŠSK jednat o tom, jak maximalizovat přínos pro házenou. Mgr. Monika Nečasová (garant vybíjené), tak Mgr. Leoš Bím (člen VV AŠSK), jsou velmi vstřícní. Mluvil jsem s oběma, když jsem se zajímal o to, jak by bylo možné spolupráci v této oblasti systémově mezi oběma našimi entitami nastavit. V minulosti se dle jejich vyjádření nastartovat detailní diskuzi na toto téma nevedla, ale to je snadné změnit. Komunikace je klíčem k mnoha dobrým nápadům a procesům. Po rozhovorech s nimi jsem dostal nápad, o který se s Vámi brzy podělím, poté co si ověřím jeho praktickou realizovatelnost.

 

Věřím, že mnoho z Vás bude mít další nápady, jak zvýšit počet členů v rámci ČSH, budu moc rád, pokud se o ně se mnou podělíte. Neexistují žádné špatné nápady, v dnešní turbulentní době, může být ten zprvu nejméně realisticky vyhlížející nápad právě tím, který nás odliší od ostatních. Elon Musk a jeho SpaceX jsou toho příkladem.

 

hezký večer a víkend

Dan Novotný