Mám vizi, kterou považuji za realizovatelnou a chci ji hnutí nabídnout, zároveň chci navázat na svoji roční práci týkající se strategického rozvoje ČSH

Jmenuji se Dan Novotný a mému rozhodnutí o kandidatuře na pozici prezidenta Českého svazu házené předcházely desítky úvah o smyslu tohoto kroku. Mezi mnoha otázkami byla i ta, kterou považuji za zásadní…

Může jeden člověk něco změnit? Pokud ne, kolik lidí je k tomu potřeba?  Odpověď díky vědě známe.

Jeden člověk nemůže změnit nic, ale může svými myšlenkami úvahu o změně nastartovat. K tomu, aby ke změnám později opravdu došlo je nutné oslovit svojí vizí 25% organizace. V našem případě tedy cca. 3.000 házenkářek a házenkářů, funkcionářů, delegátů, rozhodčích, majitelů a podporovatelů klubů, řadových individuálních členů, trenérů a všech dalších členů hnutí.

Kandidaturu na post prezidenta ČSH vnímám jako příležitost nabídnout vizi rozvoje našeho sportu na období příštích 10 let. V následujících 30 dnech se budu pokoušet každému z Vás srozumitelně vysvětlit jaké změny považuji za přínosné a nutné proto, abychom si v roce 2030 mohli všichni říci, odvedli jsme dobrou práci. Mnoho z Vás házené obětovalo obrovské množství energie, volného času a dennodenního úsilí a tak letošní volby budou rozhodovat do značné míry o tom, jak bude doposud vynaložená energie zúročena v budoucnu. Co se nemění zaniká … proto změnu považuji za přirozený stav, který je prospěšný.

O jaké změně je vlastně řeč? 

Asi nejlépe bych ji charakterizoval takto… „Máme na víc“ …. máme na to mít větší členskou základnu než 12.000, máme na to zviditelnit házenou i v rámci stávajícího rozpočtu, máme na to využívat mnohem více sílu naší komunity ku prospěchu nás samotných a našeho sportu. Máme na to se více podporovat a vzájemně spolupracovat, máme na to dohnat světovou špičku i po sportovní stránce v horizontu 10-15 let, máme na to se vzájemně respektovat nejenom na úrovni osobní komunikace, ale i na úrovni komunikace názorů, vizí a myšlenek. Máme na to být v některých oblastech leaderem v porovnání s ostatními sportovními svazy. V uplynulých letech se házené povedlo i mnoho pozitivních věcí a já chci svojí vizí přesvědčit Ty z Vás, kteří mají chuť posunout náš sport zase o kus dál. Chci pokračovat v tom co je funkční a dobré a měnit to co už s dnešním vývojem přestává držet krok.

Kdo jsem ?

Zkušenosti v oblasti Sportovní prostředí:

Jsem absolvent FTVS v oboru Trenérství - specializace házená. Jako házenkář mám zkušenosti jak se zahraničním angažmá v roli hráče i trenéra, tak s nejvyšší domácí soutěží.

V letech 2016-2017 jsem byl kooptován do exekutivy ČSH a mým úkolem bylo věnovat se oblasti marketingu a strategického rozvoje. V oblasti marketingu jsme se společně s kolegy Alžbětou Vejrostou a Honzou Vtípilem zaměřili na vybudování značky Česká Házená – Czech Handball a revitalizaci FB profilu ČSH.

V oblasti strategického rozvoje jsem pro ČSH připravil dokument o strategii rozvoje Házené v letech 2016-2020. Mým cílem bylo na základě tohoto dokumentu v rámci Exekutivy ČSH pod vedením prezidenta Ing. Radka Bendla nastartovat diskuzi o strategickém směřování našeho sportu. Tato diskuze bohužel nebyla nikdy realizována a já svoje působení v Exekutivě ČSH po odchodu kolegy Ing. Michala Bardy předčasně ukončil z důvodů, týkajících se mého nesouhlasného stanoviska s průběhem příprav a následně vynaložených nákladů na akci akce Handball Day.

Moje práce na Strategii rozvoje ČSH 2016-2020 mi pomohla získat poměrně hluboký vhled do všech oblastí fungování ČSH a dnes mohu i zpětně vyhodnotit, jak se mé předpoklady a teze naplnily. Díky této zkušenosti, mám velmi jasnou představu o klíčových strategických cílech, které jsou pro další rozvoj našeho sportu nezbytné.

Mimo oblast házené jsem měl možnost spolupracovat s Českým Volejbalovým Svazem na projektech Ticketingu, Streamingu a Fanouškovské aplikace. Aktuálně se podílím na přípravě projektu Komerční a sociální platformy, která by pomohla Českému sportu optimálně využít svoji komunitní sílu. Tento projekt konzultuji s předsedou ČUS Judr. Miroslavem Janstou. Pokud se nám podaří projekt úspěšně nastartovat mohl by Český Svaz Házené být průkopníkem v oblasti komercionalizace benefitů pro Český sport.

Zkušenosti z Manažerského a Ekonomického prostředí:

Praktické zkušenosti, které jsem posledních 25 let v pozicích Marketingového nebo Obchodního ředitele v prostředí nadnárodních společností získal jsem podložil studiem na VŠE a studiem MBA na Nottingham Trent University. Díky setkání s mnoha zajímavými a úspěšnými lidmi mám vybudovanou širokou síť kontaktů, která mi pomáhá získávat strategické informace nebo odborné názory k tématům u kterých nedisponuji detailní znalostí problematiky.  Od roku 2016 jsem také předsedou spolku Czech Charity Concerts, z.s. Činnost toho spolku podporuje české hudebníky a snaží se je propojovat s prostředím Businessu.

Proč kandiduji?

  1. Chci věnovat energii a čas tomu co mi přinese největší uspokojení a z projektů, kterým se aktuálně věnuji by mě práce na rozvoji České Házené bavila nejvíce. Házená mi do života dala vlastnosti, které mi pomohli nezůstat stát na místě. Teď mohu svojí prácí pro její rozvoj dluh splatit.
  2. Považuji dlouhodobě oblast sportu za perspektivní a pozici Prezidenta ČSH vnímám jako prestižní.
  3. Mám vizi, kterou považuji za realizovatelnou a chci ji hnutí nabídnout a také chci navázat na svoji roční práci týkající se strategického rozvoje ČSH
  4. Vnímám možné synergie, které by mnou iniciovaný projekt Technologické a Sociální platformy pro Český Sport mohl přinést ČSH
  5. Věřím, že naleznu v prostředí ČSH podporovatele pro vizi rozvoje České Házené a to i v případě úvah, které mohou prvoplánově znít příliš směle pro hnutí, které bylo vždy spíše konzervativní. Také věřím, že dokážeme splnit sportovní i společenské cíle a ještě se u toho bavit.