Kandidáti budou stát před nelehkou volbou a to minimálně ze tří důvodů, říká kandidát na prezidenta Michal Kabele

Volby jsou již za dveřmi. V sobotu kandidáti budou na volební konferenci stát před nelehkou volbou a to minimálně ze třech důvodů, říká Michal Kabele kandidát na prezidenta ČSH.

 1. Budou muset volit mezi svobodným rozhodnutím zvolit si ty jednotlivce do exekutivy ČSH, které považují za nejlepší volbu pro jednotlivé konkrétní pozice a nebo se musí kompromisně spokojit s „podmíněnou“ volbou těch, které si přejí méně a jejichž volba by byla motivovaná pouze prohlášením druhého kandidáta na prezidenta ČSH, který svojí volbu podmiňuje volbou konkrétních kandidátů do svého předdefinovaného týmu. Toto je první aspekt se kterým se budou muset vypořádat. Volit mezi tím, co vnitřně chtějí a mezi tím co jim okolnosti dovolí….
 2. Musí se v rámci volby vypořádat s celou řadou dezinformací, které volby, ať už vědomě či nevědomě, provází, a které někteří jednotlivci nebo i uskupení veřejně prezentují. Příkladem z poslední doby může být například vyjádření o tom, že jsem nikde veřejně neprezentoval firmy, o kterých předpokládám, že by v případě mého zvolení podpořili moje vize, jakožto prezidenta ČSH. Opak je pravdou, obě firmy jsem veřejně prezentoval při svých veřejných vystoupeních na krajských konferencích. Jedná se o společnost Activa a společnost CSG. Tyto společnosti s regionální působností měly být vhodným partnerem pro regionální aktivity krajských svazů a klubů. Jiným příkladem dezinformace je interpretace mého vystoupení na schůzi klubů sdružených v ALKH, na kterém jsem konkrétní členy ALKH upozornil na to, že šíření ničím nepodložených negativních informací osobního charakteru o mojí osobě nemohu v rámci předvolebního boje akceptovat, protože moje vnímání cti a práva se s takovými praktikami zkrátka neztotožňuje a považuji za správné a férové je vyzvat k nápravě a rovněž je upozornit na možné dopady jejich jednání. Následně jsem se dočetl, že moje přímočaré a z mého pohledu velmi férové vyjádření k této věci, bylo popsáno konkrétním člověkem, jako vyhrožování a na základě této skutečnosti apeluje na celé hnutí, aby mě jako kandidáta na prezidenta ČSH nepodpořili. Zamýšlím, se nad tím, zda by, pokud bych takto veřejně a jednoznačně na schůzi ALKH nevystoupil interpretoval tuto skutečnost, jako moje „ přiznání viny“ ve stylu na každém „šprochu pravdy trochu“ nebo by naopak byl nadšen mojí velkorysostí, která by přecházela se stoických klidem veřejně šířené pomluvy v kontextu předvolebního boje a doporučoval by veřejně mojí kandidaturu na prezidenta ČSH, jakožto chlapíka, který nedělá z komára velblouda a nějaké to „přátelské pomlouvání“ přechází s ledovým klidem, pravděpodobně proto, že to považuje za jakýsi komunikační standard nejen v rámci házenkářského hnutí, ale i v rámci občanského života v České republice.
 3. Budou volit mezi „jistou“ minulostí, která pro řadu z nich znamenala jenom velmi pomalý posun našeho sportu kupředu a postupné zaostávání za jinými sporty a „nejistou budoucností“ kterou pro řadu voličů představuji já, jako kandidát na prezidenta ČSH. V případě mojí volby si navíc velmi dobře uvědomuji svůj jistý handicap, který vychází z toho, že poslední dvě prezidentské volby pravděpodobně nenaplnila rovněž očekávání hnutí a tak návrat do náruče „jisté minulosti“ může být lidsky pochopitelný, jakkoliv nemusí být pro házenou optimálním řešení.

Ale nyní to podstatnější…. Rád bych připomenul svoje vize, které bych v případě svého zvolení naplňoval, a které by z mého pohledu měly být podstatné pro rozhodování voličů na sobotní konferenci.

V případě svého zvolení zařídím:

 1. Detailní prošetření jednotlivých kauz z let 2011 – 2018, těch kauz, které se týkaly současné exekutivy, stejně jako kauz, které se týkaly minulých exekutiv a předešlých prezidentů ČSH. Protože nejsem s nikým dopředu domluven na spolupráci v rámci Exekutivy, budu mít tu výhodu, že nebudu moci být nařčen z toho, že některé kauzy se snažím ovlivnit ve prospěch toho či onoho jednotlivce, který byl v inkriminované době například členem Exekutivy ČSH nebo prezidentem ČSH. Právě složení Exekutivy, které dopředu já nemohu jakkoliv ovlivnit a podmiňovat, je zárukou toho, že objasňování těchto kauz bude opravdu nezávislé. Toto mohu nabídnout, jako jediný, z obou kandidátů na prezidenta.
 2. Nastavení procesů v rámci struktur ČSH, které umožní vybudovat skvěle fungující marketingovou a servisní organizaci směrem k jednotlivým členům ČSH a směrem k partnerům z oblasti státní správy a privátním sponzorům
 3. Podporu ze strany ČSH těm členů hnutí, kteří svou činnost vykonávají dobrovolně a ve svém volném čase. Toto bude zajištěno díky prostředků privátních sponzorů a státní podpory
 4. Vytvoření pozitivního mediálního obrazu našeho sportu
 5. Vznik KSH jako právních subjektů ČSH 
 6. Aktivní spolupráci se zahraničními evropskými házenkářskými svazy. Zejména v oblasti metodiky, vzdělávání trenérů i funkcionářů klubů.
 7. Aby každý klub byl pro hnutí stejně důležitý stejně, jako názory každého člena
 8. Budu aktivně spolupracovat s každým, kdo o spolupráci projeví zájem a byl bych rád, pokud by se co nejvíce členů hnutí zapojilo do dění, již v těchto volbách, a to i v  rámci aktivní kandidatury do exekutivy ČSH
 9. Aby ČSH sjednocoval jednotlivé články hnutí a vyvažoval zájmy jednotlivých složek s důrazem na rozvoj členské základny, kterého je možné dosáhnout pouze díky zajištění dostatečného množství finančních prostředků i pro trenéry na úrovni klubů, které nejsou zatím příjemci podpory ze strany ČSH (RHC, TCM)
 10. Aby ČSH integroval organizačně i jiné atraktivní formy našeho sportu jako například Beach Handball / Snowhandball /, které lze zajímavě medializovat a napomoci tím k rozšíření povědomí o našeho sportu u široké veřejnosti.
 11. Zařídím, abychom se všichni při výkonu našich činností zase více „bavili a radovali“

 

S úctou Michal Kabele