Dušan Poloz - kandidát na pozici předsedy trenérsko-metodické komise

Datum předčasné volební konference, která se koná 6. 2. 2016 v Olomouci, se nezadržitelně blíží. Většina kandidátů již své vize na krajských volebních konferencích představila, někteří kandidáti se prezentovali nejen na konferencích, ale také v médiích, mezi které patří i projekt HNB. Dnes nás o představení své kandidatury prostřednictvím HNB požádal trenér Dušan Poloz.

Kandidát na člena Exekutivy ČSH (pozice předsedy trenérsko-metodické komise), Dušan Poloz, narozen 9. května 1965 ve Zlíně je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu v Oslo.

Dušan Poloz trenérská kariéra:

 • 1992 - 1995 - muži, Bystřice pod Hostýnem
 • 1995 - 1996 - HK Holešov
 • 1996 – 1998 - ženy, asistent trenéra HC Novesta Zlín
 • 1998 - 2003 – dorostenky, Nordstrand IF 
 • 2003 - 2006 – ženy, Njaard Oslo (postup z 3. ligy až do 1. ligy)
 • 2005 - 2008 – muži, Follo HK (1. liga) + junioři, Follo HK (r. 2008 vítěz Norského poháru)
 • 2009 - 2010 – ženy, HC Zlín (r. 2009 3. místo WHIL)
 • 2011             - muži, Bekkelagat Oslo (1. liga) + junioři (vítěz Norského poháru)
 • 2012 - 2015 - DHK Baník Most (2012/13 vítěz Challenge Cupu, vítěz WHIL a 2x Mistr ČR)
 • 2010 – 2013 - Asistent trenéra českého národního týmu žen
 • 2015 - dosud -  Molde Håndballklubb
 • 2013 - dosud -  Hlavní trenér slovenské ženské reprezentace (postup na ME)

 

Pane Polozi, jaký je důvod Vaší kandidatury na člena Exekutivy ČSH (pozice předsedy trenérsko-metodické komise)?

Důvod je velmi prostý a vždy jsem ho říkal nahlas, když jsem působil u týmů v České republice. Rád bych pomohl české házené, jak nejlépe dovedu, posouvat se kupředu a přibližovat se moderním házenkářským trendům. 

K rozhodnutí kandidovat do Exekutivy ČSH Vás přiměla dlouhodobá nespokojenost s celkovým stavem české házené, nebo co byl ten prvotní impulz?

Ano, jak jsem již zmínil výše, házená u nás potřebuje obnovu. Musím však přiznat, že jsem o kandidatuře původně vůbec neuvažoval. Ale s přibývajícími týdny a postupným hromaděním mých myšlenek, dospívám čím dál častěji k myšlence „přemístit se z plochy do kanceláře“, jak se říká. A do toho mne oslovil můj dlouholetý známý Zdeněk Mičke, jestli bych mu v tomto směru nepomohl.

Jste uznávaným evropským a reprezentačním trenérem, přednášíte na různých seminářích. Pokud budete zvolen, přibude ještě mnoho dalších funkcionářských povinností. Dá se to vůbec vše skloubit?

Víte, házená je můj život a věnuji ji momentálně veškerý můj čas. A vše, co kolem ní dělám, se snažím dělat s maximálním zápalem. Ale nezastírám, že ne vždy se mi daří vše jen dobře. Neustále se učím ze svých vlastních chyb. Současně si však říkám, že kdo nechybuje, tak se nerozvíjí. A je jasné, že v některých oblastech trénování bych v případě mé úspěšné kandidatury musel skončit.

Mnoho lidí si položí otázku, jak budete moci plně vykonávat funkci člena Exekutivy ČSH, když trénujete v Norsku, co jim odpovíte?

V tomto směru mám poměrně jasno. Jsem rozhodnutý, pokud by si mě házenkářské společenství přálo na postě předsedy trenérsko-metodické komise, vrátit se domů do České republiky.

Kandidujete na předsedu trenérsko-metodické komise. Co je dle Vašeho názoru potřeba v tomto směru změnit?

Myslím, že tu jsou dva základní momenty. Ten první, s kterým jsem dlouhodobě nespokojen, je vzdělávání trenérů na všech úrovních. Zvláště pak na té nejvyšší úrovni vnímám naše největší rezervy. Můj soukromý názor je, že místní vzdělávací struktura a obsah Licence A neodpovídá potřebám vrcholových trenérů. Současně ale musím říci, že vnímám velmi pozitivně nárůst objemu vzdělávacích seminářů v posledních dvou letech, stejně tak, jako i samotného zájmu o ně. Otázkou zůstává, zda i obsahově jsou na patřičné kvalitativní úrovni. 

Druhý moment, nebo řekněme spíše problém, se týká trénovanosti naší mládeže, a to jak v kvantitě, tak samozřejmě i v kvalitě. Pro rozvoj házené u nás je nezbytně nutné, abychom umožnili těm nejtalentovanějším a nejambicióznějším trénovat při studiích na středních školách dvakrát denně. Je potřeba dostat házenou do středních škol, a to nejen na sportovní gymnázia, ale i do dalších vzdělávacích institutů. Toto by mělo být základním kamenem pro naší malou házenkářskou revoluci. Tudy vede cesta, abychom zastavili propad mezi světovou házenou a námi. A abychom se třeba jednou začali světové házené rovnat.

Představíte nám tedy svoji vizi, se kterou do voleb přicházíte?

Sleduji zpovzdálí krajské konference a pokládám si otázku, co vlastně házenkářská komunita chce. Většina je nespokojená s tím nebo oním a pak opětovně zvolí ty stejné lidi, kteří nesou odpovědnost za současný nevyhovující stav. Myslím, že nastal čas na změnu, ale není tajemstvím, že pro její úspěšnou implementaci je potřeba náklonnost většiny stávající základny, jinak nemá smysl se pouštět do jakýchkoli inovací. Jsem člověk, který se nikam moc nehrne, a nerad bych cokoli lámal přes koleno. Nabízím pouze pomocnou ruku házené jako celku, kde cestu spatřuji v nastavení společného cíle pro nás pro všechny a následně v pomáhání klubům nastavovat jejich dílčí cíle, které budou podporovat hlavní cíl nás všech. Dovolím si zde ještě doplnit, a snad se v tomto směru všichni shodneme, že tím hlavním společným cílem by měla být ČESKÁ REPREZENTACE.

Další dva důležité podněty mé kandidatury jsem již nastínil v předchozí otázce. Konkrétně se jedná o zkvalitnění vzdělávání napříč všemi úrovněmi, kdy vnímám nutnost nastartovat systém tak, aby produkoval konkurenceschopné mezinárodní trenéry. Za tímto účelem bych tudíž rád vyslal vybrané trenérské kapacity na školení a stáže do zahraničních klubů, popřípadě navázal spolupráci se zahraničními svazy. 

No a pak, ve spolupráci s komisí mládeže, je nadmíru důležité se velkým úsilím pokusit dostat házenou do středních škol v městech, kde je talentovaná mládež. Vím, že v některých klubech již podobné úsilí vynakládají, ale také bohužel vím, že kvalita a množství tréninků ve většině případech zaostává za potřebami dnešní úrovně světové házené.

Pro každého kandidáta máme jednu "nepříjemnou" otázku. Pokud se zpětně podíváme do Vaší trenérské kariéry, asi největší nejasnosti byly v odchodu z Baníku Most. Nebojíte se, že právě informační embargo, které bylo na toto téma uvaleno, Vám teď sebere volební hlasy?

Nebojím, není proč. To, co o mě povídá vedení mostecké házené mě sice veřejně pošpiňuje, ale jde pouze o jejich verzi pravdy, kterou servírují drbuchtivému a závistivému okolí, případně ji nalhávají důvěřivým, aby obhájili své rozhodnutí. Co mohu dělat. Věřím, že jejich jednostranné názory vážněji berou jen lidé jim podobní. Lidé, kteří mě znají a ví, že mám své principy a zásady ve svém životě, tak ví kdo a co opravdu stojí za mým odvoláním. Nikdy jsem se netajil tím, že jsem v týmu Černých andělů potkal ženu, která mne učarovala, ale stejně tak si stojím za tím, že jsem nikdy nikoho neupřednostňoval a nikomu záměrně neubližoval. Dělal jsem svou práci tak, jak jsem nejlépe dovedl. A věřím, že dosažené úspěchy jsou víc, než jakákoli slova. Nelze ale nezmínit, že historický úspěch, kdy se českému týmu poprvé po 30 letech podařilo vyhrát evropský pohár, byla zásluha všech lidí okolo týmu, kteří s ním měli v tu dobu co dočinění. Bohužel po této veleslavné sezóně se v Mostě udělala spousta chyb. Byli dosazeni noví lidé do realizačního týmu, jiní lidé si zase pro změnu mysleli, že házenou již zcela umí,… a místo aby klub dále fungoval tak, jak do té doby, tak z ničeho nic si to chtěl každý řídit po svém. Jinými slovy, klub neunesl úspěch. Bohužel nic netypického v českých končinách. Víte, působil jsem již u mnoha klubů a týmů a jen u dvou nebyla spolupráce optimální. Oba měli společného jmenovatele – hlavní trenér družstva neměl možnost si zvolit své nejbližší kolegy do realizačního týmu. Všude jinde, kde se mi tohoto mandátu dostalo, nebyl s vykonáváním mé profese žádný problém. 

 

Děkuji za rozhovor. Přeji Vám, a vlastně celé házenkářské komunitě, aby volby probíhaly v rámci fair play a vyšel z nich tým, který českou házenou postaví na nohy. Hodně štěstí.

 

Do nové Exekutivy ČSH se budou volit její členové v následující struktuře funkcí: 

 • prezident ČSH
 • 2 členové Exekutivy ČSH (bez určení primární oblasti odpovědnosti)
 • člen Exekutivy - předseda komise mládeže
 • člen Exekutivy - předseda trenérsko-metodické komise
 • člen Exekutivy - předseda soutěžní komise
 • člen Exekutivy - předseda komise rozhodčích
 • člen Exekutivy - předseda reprezentační komise
 • člen Exekutivy - předseda legislativní komise.

 

Autor: HNB