Blahopřání Michala Kabeleho novému vedení ČSH

 

Vážení členové házenkářské rodiny, 

dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k volebnímu výsledku na dnešní volební Konferenci ČSH. Začnu tím, co jsem udělal již na samotné volební Konferenci , tedy blahopřáním  vítězi voleb a jeho týmu. 
Počet hlasů, který obdržel můj protikandidát ukazuje na jasnou preferenci celého hnutí svěřit vedení české házené Jaroslavu Chvalnému a jeho týmu. 
 
Přestože jsem neuspěl, nejsem zklamaný, protože svojí kandidaturou a svými vizemi, které jsem Vám prezentoval na vzájemných setkáních jsem vytvořil v rámci volebního klání alternativu a zajistil tím pro Vás možnost rozhodovat se mezi dvěma koncepcemi rozvoje házené. Možnost volby je vždy výhodou a závazkem zároveň. Výhodou v tom, smyslu, že není možné říci, nejsem po volbách spokojený, ale neměl jsem jinou volbu a možnost, protože neexistovala alternativní volba. Jako závazek vnímám skutečnost , že nyní musí jednotlivé kluby, které se volební konference zúčastnily nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a snažit se maximálně podporovat ty jež zvolily.  Musí si být vědomi toho, že v případě, kdy by jejich očekávání nebyla naplněna nesou za tento stav také svůj díl zodpovědnosti. Věřím, že tato situace nenastane a Česká Házená-Czech Handball se podaří pod novým vedením naplnit všechny vize, které byly zvolenými kandidáty prezentovány. Děkuji těm, kteří mě na volební konferenci dali svůj hlas a děkuji všem z Vás, kteří mě věnovali svůj čas a podělili se se mnou o svoje názory v průběhu mých předvolebních setkání.
 
Hodně zdraví a štěstí Vám všem, členům ČSH a České Házené lepší časy.
 
S úctou, 
 
Michal Kabele